BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU
Shaping the Company Brand Group PZU Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 219-228
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Marka przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia
Enterprise's brand, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszystkie działania skierowane na podniesienie lub utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania na rynku. Wykorzystanie działań z zakresu szeroko rozumianego marketingu ma podstawowe znaczenie dla procesu kształtowania marki przedsiębiorstwa lub produktu, która może stanowić podstawę sukcesu rynkowego. Grupa PZU prowadzi wiele działań mających na celu utrzymanie pozycji lidera na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce. Duża część z nich związana jest z działaniami mającymi na celu wykreowanie rozpoznawalnej i pozytywnie kojarzonej marki PZU. Do działań tego typu zaliczyć można różnego rodzaju kampanie promocyjne i wizerunkowe oraz szeroką aktywność Grupy PZU o charakterze prewencyjnym i sponsoringowym. Konsekwencją prowadzonych działań jest posiadanie przez Grupę PZU bardzo silnej marki wysoko ocenianej zarówno przez specjalistów, jak i klientów.(abstrakt oryginalny)

All actions aimed at improving or maintaining the competitive position of a company are crucial to its position on the market. Marketing activities are of fundamental importance to the brand building process, which may give rise to market success. PZU Group conducts a various projects aimed at maintaining its leading position in the market of insurance services in Poland. A majority of projects is linked to the efforts aimed at creating a recognizable and positively perceived brand. The actions in question encompass various promotional campaigns and eminent projects in the field of sponsorship marketing. This actions result in the very strong and recognizable brand of PZU which is appreciated by both professionals and clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Altkorn, Strategia marki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
  3. M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
  4. P. Feldwick, Defining a Brand, w: Understanding Brandy by 10 Peoeple Who Do, red. D. Cowley, London 1996, s. 20-30.
  5. A. Aaker, Building Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Band Name, The Free Press, Toronto 1991.
  6. Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
  7. J. Karwowski, Tożsamość przedsiębiorstwa a jego wizerunek, "Advertising&You" 2000, nr 1.
  8. M. Sićko, D. Rocławska, Czy marka ma osobowość? "Advertising&You" 2000, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu