BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowska Maria (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Chojnowski Władysław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nowak Hanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Dezynfekcja w zakładach mleczarskich
Disinfection in Dairy Plants
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (15), s. 9-22, tab., bibliogr. 26 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski
Dairy, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym procesem, zapewniającym odpowiednie standardy higieniczne w zakładach mleczarskich, jest dezynfekcja. Po skończonym procesie technologicznym nie można ograniczyć się tylko do mycia powierzchni kontaktujących się z produktem. Po zabiegu mycia musi być przeprowadzona dezynfekcja wszystkich używanych maszyn i urządzeń, ale również przestrzeni produkcyjnej. W tekście przedstawiono rodzaje oraz sposoby dezynfekcji w zakładach mleczarskich. Omówiono działanie przeciwdrobnoustrojowe wybranych związków dezynfekujących, między innymi: chlorowców i ich pochodnych, aldehydów, związków powierzchniowo czynnych. Określono właściwości, którymi powinny się charakteryzować dezynfektanty, oraz czynniki ich skutecznego działania. W artykule zaprezentowano mechanizmy działania przeciwdrobnoustrojowego podstawowych grup środków dezynfekcyjnych, a także kryteria selekcji środków dezynfekujących do odpowiednich procesów technologicznych oraz obszary najczęściej stosowanych dezynfektantów w przemyśle mleczarskim.(abstrakt oryginalny)

Disinfection is an important process of ensuring adequate standards of hygiene in dairy plants. After completing a manufacturing process a thorough sanitization is not sufficient. Disinfection of production lines, dairy equipment and production area must be performed after the cleaning operation. Different types and methods of disinfection used in dairy plants are presented in this work. The antimicrobial activity of some disinfectants, such as: chlorine compounds and their derivatives, aldehydes and surface-active compounds was characterized. The paper depicted desirable attributes of disinfectants and factors for their successful outcome. The mechanisms of antimicrobial effect of the main groups of disinfectants as well as the selection criteria for applying a proper disinfectant to a selected technological process and areas for using different disinfectants were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski R., Szelag Z., 2001, Nowoczesne technologie mycia i dezynfekcji, "Przegląd Mleczarski", 10, s. 450-453.
 2. Chojnowski W., Nowak H., Kmieć M., Symołon B., 2008, Dezynfekcja dwutlenkiem chloru w prze- myśle mleczarskim, "Przegląd Mleczarski", 9, s. 22-26.
 3. Chr. Hansen, 1997, Zapobieganie infekcji fagowej w zakładach mleczarskich, ,,Przegląd Mleczarski", 10, s. 346-347.
 4. Dzwolak W., 2005, Ogniem i pianą, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", 2, s. 38-40, 14.
 5. Flores M.J., Brandi R.J., Cassano A.E., Labas M.D., 2012, Chemical disinfection with H2O2 -The proposal of a reaction kinetic model, "Chemical Engineering Journal", s. 198-199, 388-396.
 6. Gasik A., Mitek M., 2007, Higiena produkcji bezalkoholowych napojów orzeźwiających, "Przemysł Spożywczy", 2, s. 14-17.
 7. Godlewska K., 2007, Nowoczesne rozwiązania mycia i dezynfekcji, "Przemysł Spożywczy", 8, s. 68-71.
 8. Jang A., Szabo J., Hosni A.A., Coughlin M., Bishop P.L., 2006, Measurement of chlorine dioxide pe- netration in dairy process pipe biofilms during disinfection, "Applied Microbial and Cell Physio- logy", 72, s. 368-376.
 9. Johnson D., 2005, Umiejętność budowy optymalnych stacji CIP, "Przegląd Mleczarski", 1, s. 20-21.
 10. Knight G.C., Craven H.M., 2010, A model system for evaluating surface disinfection in dairy factory environments, ,,International Journal of Food Microbiology", 137, s. 161-167.
 11. Laufer, 2006, Dwutlenek chloru jako najskuteczniejszy dezynfekant, "Przemysł Spożywczy", 2, s. 32-33, http://www.laufer.pl/.
 12. Lewicki P.P., 2005, Mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", 2, s. 24-27.
 13. Lewicki P.P., 2006, Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", 2, s. 26-31.
 14. Mahmoud S.M., Bhagat A.R., Linton R.H., 2007, Inactivation kinetics of inoculating Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes and Salmonella enteric on strawberries by chlorine dioxide gas, "Food Microbiology", 24, s. 736-744.
 15. McDonnell G.E., 2007, Antisepsis, Disinfection and Sterilization, Washington DC, ASM Press.
 16. McDonnell G., Russell D., 1999, Antiseptics and disinfectants: Activity, action and resistance, "Clinical Microbiology Reviews", 12, s. 147-179.
 17. Møretrø T., Heir E., Nesse L.L., Vestby L.K., Langsrud S., 2012, Control of Salmonella in food related environments by chemical disinfection, "Food Research International", 45, s. 532-544.
 18. Myszka K., Czaczyk K., 2007, Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych, "Przemysł Spożywczy", 2, s. 18-21.
 19. Orth R., 1998, The importance of disinfection for the hygiene in the dairy and beverage production, "International Biodeterioration & Biodegradation", 41, s. 201-208.
 20. Pascual A., Llorca I., Canut A., 2007, Use of ozone in food industries for reducing the environmental impact of cleaning and disinfection activities, "Trends in Food Science & Technology", 18, s. S29-S35.
 21. Rosiak E., 2006, Czysty zakład, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", 9, s. 36-38.
 22. Russell A.D., 1999, Bacterial resistance to disinfectants: Present knowledge and future problems, "The Journal of Hospital Infection", 43, s. S57-S68.
 23. Simões M., Simões L.C., Vieira M.J., 2010, A review of current and emergent biofilm control strategies, "Food Science and Technology", 43, s. 573-583.
 24. Teh K.H., Flint S., Palmer J., Andrewes P., Bremer P., Lindsay D., 2014, Biofilm - an unrecognised source of spoilage enzymes in dairy products?, "International Dairy Journal", 34, s. 32-40.
 25. Wendrych L., 2003, Porównanie uregulowań prawnych w Polsce i UE, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", 6, s. 18-19.
 26. Żarczyński K., 2010, Walidacja zanieczyszczeń, "Forum Mleczarskie Biznes", 3(09), http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/139/walidacja-zanieczyszczen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu