BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciecierska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena poziomu świadomości konsumentów w zakresie migracji niepożądanych substancji chemicznych do żywności z opakowań i materiałów będących w kontakcie z żywnością
Evaluation of Level of Consumer Awareness in Migration of Undesirable Chemicals to Food From Food Packaging and Food Contact Materials
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (15), s. 23-30, rys., bibliogr. 12 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Opakowania, Żywność
Packaging, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena poziomu świadomości konsumentów na temat migracji do żywności niepożądanych substancji chemicznych z opakowań i materiałów będących w kontakcie z żywnością na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. Badanie przeprowadzono w formie ankiety papierowej pośród różnych grup konsumenckich. Wzięło w nim udział 200 osób. Wykazano, że poziom świadomości polskich konsumentów na wskazany temat jest średni. Potwierdzać to może fakt, iż wiele osób nie uznaje za niepokojące zastosowania materiału z recyklingu do produkcji opakowań do żywności, a także uważa, że tusz naniesiony na zewnętrzną warstwę opakowania nie może migrować do żywności. Ponadto tylko 34% respondentów stwierdziło, że zastosowanie bariery ochronnej pozwoli na wyeliminowanie problemu migracji substancji chemicznych z opakowań do żywności. Większość respondentów dobrze wskazała natomiast czynniki wpływające na poziom migracji i osoby mające wpływ na czystość opakowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the level of consumer awareness about the migration of undesirable chemicals from packaging and materials in contact with food on the basis of the questionnaire survey. The survey was conducted in the paper form among different groups of consumers. Two hundred persons completed the questionnaire. The analysis of the survey results proved that the level of Polish consumer awareness about the migration of undesirable chemicals was medium. It can be confirmed by the fact that a lot of people do not consider the use of recycled material in the manufacture of food packaging worrisome and believe that the ink applied to the outer layer of the food packaging cannot migrate into food. Moreover, only 34% of respondents said that the use of a protective barrier would eliminate the problem of migration of chemicals from packaging into food. However, factors affecting the level of migration and persons affecting the purity of the packaging were chosen properly by the majority of respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castle L., 2000, Chemical migration from food packaging, [w:] Food Chemical Safety, CRC Press, Cambridge.
 2. Castle L., 2007, Chemical migration into food: An overview, [w:] Chemical Migration and Food Contact Materials, CRC Press, Cambridge.
 3. Ćwiek-Ludwicka K., 2010, Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności, Roczn. PZH, 61(4), s. 341-347.
 4. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H., 2007, Bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w systemie RASFF, Roczn. PZH, 58(4), s. 599-607.
 5. Kolek Z., 2009, Materiały opakowaniowe a bezpieczeństwo żywności, Bromat. Chem. Toksykol., 42(3), s. 469-474.
 6. Pawlicka M., Ćwiek-Ludwicka K., Starski A., Półtorak H., Stelmach A., 2009, Oznaczenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wyrobów kuchennych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Bromat. Chem. Toksykol., 3, s. 558-563.
 7. Raport RASFF, 2006, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 8. Raport RASFF, 2008, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2008, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 9. Raport RASFF, 2009, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2009, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 10. Raport RASFF, 2010, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2010, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 11. Raport RASFF, 2011, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2011, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 12. Raport RASFF, 2012, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2012, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu