BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okruszek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Skrabka-Błotnicka Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Automatyczne linie uboju bydła i trzody chlewnej
Automated Commercial Slaughter Lines of Pigs and Cattle
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (15), s. 84-99, bibliogr. 21 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Przemysł mięsny
Animal husbandry, Meat industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubojnie zwierząt rzeźnych od kilku lat zaliczane są do podmiotów, które coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki. W związku z tym obserwuje się wzrost produkcji urządzeń automatycznych, robotów i integratorów systemów sterujących dostosowanych do pracy w liniach uboju i obróbki poubojowej tusz zwierząt rzeźnych. Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych wykonywanych na liniach uboju przyczynia się m.in. do: poprawy higieny, zmniejszenia kosztów jednostkowych, zwiększenia produkcji, poprawy efektywności i powtarzalności wykonywanych czynności, skrócenia czasu wykonywania poszczególnych operacji jednostkowych, co istotnie wpływa na jakość surowca. W niniejszej pracy omówiono w pełni zautomatyzowane linie uboju i obróbki poubojowej tusz trzody chlewnej i bydła z jednoczesnym opisem operacji jednostkowych. Podano również typy robotów stosowanych w liniach uboju trzody chlewnej produkowanych przez firmy będące liderami w branży.(abstrakt oryginalny)

Commercial slaughter lines of pigs and cattle have been one of branches that more and more often have demanded automated slaughter lines, automated unit operation and robots for several years. For this reason, there has been observed the growing production of robots, automated slaughter lines and integrating units of control system which fitted to the operation in slaughter lines. The automation and robotics of slaughtering technology contributes to the improved hygiene, reduction of unit costs, production growth, efficiency improvement, repetitiveness of activities and shortening the duration of unit operations. The article discusses full automated slaughter lines of pigs and cattle with a description of unit operation as well as types of robots applied in pig slaughter lines produced by branch leaders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwastowska-Siwiecka I., 2009, Zautomatyzowana linia uboju trzody chlewnej, Gosp. Mięs., nr 11, s. 8-12.
 2. Dobrowolski A., Branschied W., Höreth R., 2001, Aktualne problemy związane z aparaturową klasyfikacją tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej \"Optymalizacja systemu i metod klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych\", Puszczykowo k. Poznania, s. 1-10.
 3. Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, Dz. Urz. UE nr 9.6.2006.
 4. Olszewski A., 2002, Technologia przetwórstwa mięsa, WNT, Warszawa.
 5. Piotrowski E., 2007, Technika i technologia uboju trzody chlewnej w zmodernizowanej linii, Gosp. Mięs., nr 4, s. 12-18.
 6. Piotrowski E., Borzuta K., 2006, Technika uboju bydła, Gosp. Mięs., nr 9, s. 10-14.
 7. Piotrowski E., Borzuta K., 2008, Technologia i technika uboju bydła oraz zagrożenie bezpieczeństwa pracy, Gosp. Mięs., nr 5, s. 8-11.
 8. Pisula A., Pospiech E. (red.), 2011, Mięso - podstawy nauki i technologii, SGGW, Warszawa.
 9. PN-EN 1672-2+A1: 2009P., Maszyny dla przemysłu spożywczego - Pojęcia podstawowe - Część 2: Wymagania z zakresu higieny, ICS 67.260.
 10. Skrabka-Błotnicka T., 2007, Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Surowce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Skrabka-Błotnicka T., 2012, Metody oszałamiania zwierząt rzeźnych, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", nr 1, s. 55-69.
 12. Troeger K., 1999, Slaughtering method and animal welfare, Proc. 47th ICoMST, Yokohama, vol. 1, s. 40-48.
 13. Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie badań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych umieszczanego na rynku, Dz. U. nr 158, poz. 165 (załącznik nr 1 i 2).
 14. Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, Dz. U. nr 205, poz. 2102.
 15. Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 of the European Union, on the protection of animals at the time of killing, Official Journal L, 303, s. 1-30.
 16. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014 , poz. 29.
 17. www.anitec.se.
 18. www.banss.de.
 19. www.combi-line.eu.
 20. www.mps-group.nl.
 21. www.tech-meat.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu