BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej
Product Placement in Audiovisual Works in the Context of the European Union Law Control
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 255-260, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Reklama, Marketing produktu, Regulacje prawne, Państwa członkowskie
Advertising, Product marketing, Legal regulations, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę lokowania produktu na poziomie Unii Europejskiej, co podyktowane zostało tym, że dotychczas państwa członkowskie różnie regulowały jego stosowanie. Dla zapewnienia równej konkurencji, a przez to zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora mediów, Unia Europejska przyjęła stanowisko, że lokowanie produktu powinno podlegać takim samym przepisom i ograniczeniom jakościowym jak handlowy przekaz audiowizualny (reklama, telesprzedaż, sponsorowanie).(abstrakt oryginalny)

The article presents the product placement issues at the level of the European Union. Until now the member states were differently controlling its appliance. In order to ensure a fair competition and thus enhance the competitiveness of European media industry, the European Union takes the position that the product placement should be subject to the same qualitative rules and restrictions applying to audiovisual commercial communication (advertisement, telemarketing, sponsorship).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Sondej, Ewolucja regulacji reklamy telewizyjnej w UE, w: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu