BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw
Importance of Marketing Activities within the Cooperative Processes of Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 261-271, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Marketing
Enterprises cooperation, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą charakterystyki form i płaszczyzn współpracy oraz kooperacji w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw, a takze podkreślenia roli działalności marketingowej w kontekście nawiązania właściwych relacji gospodarczych. Działalność marketingowa i jej znaczenie w ustanowieniu i utrzymaniu właściwych relacji z uczestnikami procesów gospodarczych powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście marketingu zewnętrznego, jak również wewnętrznego. Podejście takie daje możliwość podniesienia jakości relacji, a w konsekwencji ustanowienie procesów kooperacyjnych na właściwym poziomie dającym realne korzyści współpracującym przedsiębiorstwom.(abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to characterize forms and levels of cooperation and collaboration in the environment of small and medium enterprises, as well as to emphasize the role of marketing in the context of the establishment of appropriate economic relations. Marketing activities and its importance in establishing and maintaining appropriate relationships with the participants in business processes should be considered in the broader context of the external marketing as well as internal. This approach makes it possible to improve the quality of the relationship and consequently establish a cooperative process at the appropriate level, giving real benefits to the cooperating companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L.M. Keefe, Marketing defined, "Marketing News" 2008, nr 15/1, Vol. 42 Issue 1, s. 28.
 2. R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 4. S. Abt, A jednak marketing logistyczny, "Logistyka a Jakość" 2001, nr 6, s. 26.
 5. A. Szromnik, Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 6. 8 W. Gasparski, Konflikt interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), "Prakseologia" 2003, s. 12.
 7. A. Sudolska, Strategiczne partnerstwo jako czynnik umacniania innowacyjności przedsiębiorstw, w: Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 449.
 8. M. Gorynia, B. Jankowska, Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7-8, s. 8.
 9. P. Zeller, Marketing wewnętrzny - perspektywa jakościowa, w: Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacji - osobowość profesjonalisty, red. K. Rogoziński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 225.
 10. B. Dąbrowski, R. Rostek, W. Kurda, Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą, "Harvard Business Review - Polska" 2003, nr 11, s. 56.
 11. A. Laskowska-Rutkowska, Czas, kooperacja, innowacja - presja czasu a innowacyjne formy kooperacji sieciowej, w: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu