BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Percepcja działalności organizacji non-profit a religijność otoczenia - rekomendacje dla komunikacji
Perception of Non-Profit Organizations` Activity vs. Religiousness - Recommendations for Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 285-295, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Religia
Non-profit organisations, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważaniom poddano nastawienie ludzi religijnych do działalności organizacji niekomercyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby związane z jakimś Kościołem są mniej zainteresowane przekazami medialnymi, ale za to są bardziej skupione na swojej grupie i stąd są trudniejszym odbiorcą komunikacji. Wydaje się, że aby zwiększyć jej skuteczność, należałoby uwzględnić wartości i postawy przyjmowane w danej społeczności, a ponadto zaplanować inne niż masowe sposoby dotarcia do rynku. Wiedza o duchowych aspektach życia społecznego staje się tym bardziej ważna, im większy obszar obejmuje działalność podmiotu i zdecydowanie przybiera na znaczeniu w przypadku aktywności międzynarodowej. Artykuł ma charakter empiryczno-teoretyczny, zawiera bowiem analizę danych z badania ankietowego wspartą teoretycznymi komentarzami dotyczącymi religijności i percepcji.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses approach of religious people to non-profit organizations` activity. From conducted analysis flows the conclusion that people connected with churches are less interested in mass communication and instead of this are more focused on their group, that's why they are more complicated receivers of communication. It seems that to strengthen effectiveness of interaction one ought to take into account values and mindsets taken by given society and, besides, plan other than mass ways of reaching market. Knowledge about spiritual aspects of social life becomes the more important the widest area given organization's activity covers and definitely grows in importance in case of international activity. The paper has empiric-theoretical character, as includes data analysis from questionnaire survey supported by theoretical comments on religiousness and perception.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kłoskowska, Kultura masowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. R. Linton, The cultural background of personality, "Psychoanalytic Review" 1945, nr 33, s. 384-385.
 3. K. Armstrong, Historia Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Wyd. Świat Książki, Warszawa 1996.
 4. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
 5. N. Delener, Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns: Their Dimensions and Marketing Implications, "European Journal of Marketing" 1994, nr 28, s. 36-53.
 6. H. Beckwith, Sprzedawanie niewidzialnego, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 7. A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 8. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 260-261.
 9. M. Szymańska, Reklamy dobrze nagłośnione, "Brief" 2010, nr 2, s. 20-21.
 10. B. Rocchi, G. Stefani, Consumers' perception of wine packaging: a case study, "International Journal of Wine Marketing" 2006, nr 18, s. 33-44.
 11. M. Holmlund, T. Strandvik, Perception configurations in business relationships, "Management Decision" 1999, nr 37, s. 686-696.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu