BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keck-Wilk Małgorzata (Politechnika Łódzka), Wilk Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego
Communication with Customers in Green Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 297-307
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Relacje z klientami, Marketing
Ecological product, Relationships with customers, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki właściwie realizowanej komunikacji z klientem w obszarze jej instrumentów firma ma możliwość przekierowania decyzji zakupowych konsumentów w kierunku swoich proekologicznych produktów. Komunikacja realizowana w ramach marketingu ekologicznego powinna być tak skonstruowana, aby jej postrzeganie przez klientów przyczyniało się do realizacji zarówno założonych celów przedsiębiorstwa, jak i do ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

Due to properly implemented communication with customers the company is able to redirect their purchase decisions towards its green products. The communication within green marketing should be designed in a way that allows both achieving company's goals and preventing the environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Fitzpatrick, M. Cahill, Environment and welfare, towards a green social Policy, Palgrave Macmillan, London 2002.
  2. K. Peattie, Environmental marketing management, meeting the green challenge, Pitman Publishing, Londyn 1995.
  3. Marketing. Doświadczenia i trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  4. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom III: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, red. M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
  5. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. D.A. Fuller, Sustainable marketing. Managerial-ecological issues, SAGE Publications, London 1999.
  7. Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  8. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu