BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu
Realization of the Internal Aspect Functions of the Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 309-316, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza działania wiążące dbałość o interesy ekonomiczne (zysk) z etyczną odpowiedzialnością wobec pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wewnętrzny aspekt CSR obejmuje sześć funkcji: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesu, ochronę środowiska naturalnego, zdolność organizacji do uczenia i adaptacji oraz postulaty zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez pracowników realizacji tych funkcji w ich organizacjach. Interpretując wyniki badań, wskazano kierunki doskonalenia realizacji tych funkcji w organizacjach.(abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility (CSR) means activities that combine caring of economical wellness (profit) with ethical responsibility towards employees, society and natural environment. Internal aspect of CSR encompasses six functions: human resources management, occupational safety and health, business ethics, environmental care, organizational capability of learning and adaptation, and the premises of sustainable development. In the paper, results of author's studies on perceiving by employees the realization of those functions in their organizations are presented. When interpreting the results of the research, the directions of improving those functions in organizations were given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
  2. G. Zwetsloot, From Management Systems to CSR, "Journal of Business Ethics" 2003, nr 44, s. 201-207.
  3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006.
  4. M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  5. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu