BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań
Assessment of Universities Marketing Communication for PhD Students in the Light of Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 317-324, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Wyższe szkoły ekonomiczne, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Komunikowanie marketingowe
Higher economic schools, Higher education, Students, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań oceny jakości, działań promocyjnych i kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług wśród studentów studiów doktoranckich. Celem badań było dokonanie analizy odbioru komunikatów marketingowych przez doktorantów, którzy stanowiąc jedne z istotnych podmiotów rynkowych usług edukacyjnych, mogą przyczynić się do bardziej precyzyjnego rozpoznania kształtowania się specyfiki rynku edukacyjnego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the quality, promotion and education evaluation at the Faculty of Management and Economics of Services among PhD students. The aim of this study was to examine the receipt of marketing communications for doctoral students who are one of the major actors on the market of educational services and thus may contribute to a more precise diagnosis of the general characteristics of the education market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
  2. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
  3. M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006.
  4. A. Sargeant, Marketing organizacji non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. H. Hall, Specyfika zachowań nabywców usług edukacyjnych szkół wyższych w świetle badań, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 124.
  6. A. Kulig, G. Nowaczyk, Decyzje maturzystów o wyborze uczelni i ich determinanty, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu