BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studzieniecki Tomasz (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Euroregiony - potencjał turystyczny
Euroregions - Tourism Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 229-239, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Euroregiony, Turystyka
Euroregions, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że euroregiony przyczyniają się do aktywizacji funkcji turystycznej obszarów przygranicznych. Stanowią one swoisty potencjał pozwalający beneficjentom pozyskać dodatkowe fundusze i realizować projekty skutkujące rozwojem turystyki. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Zaprezentowano tu model systemu turystyki euroregionalnej oraz omówiono wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o bazę małych projektów granicznych, uzyskaną z MSWiA. Efektem badań jest typologia i inwentaryzacja projektów turystycznych i paraturystycznych, zrealizowanych we wszystkich euroregionach w ramach funduszy przedakcesyjnych.(fragment tekstu)

The article aims at proving that euroregions contribute to stimulating tourist activities in the cross-border areas. They constitute a specific potential allowing the beneficiaries to attract additional funds and develop projects resulting in tourism development. The article constitutes of two parts: theoretical and empirical, in which the author presents the model of the euroregional tourism system and describes the outcome of the research conducted on the data base of small cross-border projects obtained from the Ministry of the Interior Affairs and Administration. As the outcome of the research, the typology and the inventory of tourism projects and tourism-related projects developed in all euroregions within the framework of pre-accession funds are created.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2001
 2. T. Studzieniecki, Transformacja turystyczna obszaru recepcyjnego na przykładzie miasta Gdańska, (praca doktorska), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001
 3. W.J. Otta, M. Gorynia, Regulacja sfery turystyki zagranicznej; przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Poznań 1991
 4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 5. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991
 6. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998
 7. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006
 8. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 9. L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2009
 10. T. Studzieniecki, Tourism marketing in transborder regions, w: P. Keller, T. Bieger, Marketing Efficiency
 11. T. Studzieniecki, Euroregions - new potential destinations, "Tourism Review" 2006, nr 4
 12. Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej, red. M. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004
 13. T. Studzieniecki, Rola analizy systemowej w rozwoju turystyki, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2006
 14. L. Moutinho, S.F. Witt, Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, London 1989
 15. A. Somorowska, T. Studzieniecki, Efekty synergiczne turystyki transgranicznej na przykładzie projektu Ego, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
 16. T. Studzieniecki, T. Mazurek, Euroregiony jako symbole współpracy transgranicznej w Europie, w: M. Adamowicz, A. Siedlecka, Rozwój współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska-Brześć, Wydawnictwo PWSA w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007
 17. W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarki regionalnej, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009
 18. A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, w: Gospodarka turystyczna w regionie
 19. L. Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009
 20. E. Dziedzic, Postrzeganie turystyki w makrootoczeniu politycznym w Polsce, w: Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, SGH w Warszawie, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu