BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Barbara (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Światowy kryzys a standing sektora bankowego w Polsce
The World Crisis and Standing in Polish Bank Sector in Poland
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 29-40, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Sektor bankowy, Recesja gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Standing finansowy
Business cycles, Banking sector, Economic recession, Economic growth, Financial standing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Koniec ubiegłego wieku i początek obecnego obfitował w wiele istotnych wydarzeń na rynkach finansowych w świecie oraz w Polsce, jak chociażby wprowadzenie w wielu krajach nowej waluty europejskiej. Spowolnienie gospodarcze, które przerodziło się w wielu krajach w recesję, coraz mocniej jest również odczuwalne w Polsce. Mimo, że źródła obecnego kryzysu znajdują się poza naszymi granicami, polskie przedsiębiorstwa coraz częściej odczuwają dekoniunkturę. Sytuacja w gospodarce polskiej i światowej powoduje konieczność dostosowania naszych banków do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Badania empiryczne i prowadzone analizy potwierdzają, że sytuacja polskiego sektora bankowego jest stabilna oraz, że kryzysu w polskim sektorze nie ma.(abstrakt oryginalny)

The turn of the century was a time when various essential events, on world's financial markets as well as in Poland, took place. One of this events was the introduction of new European currency. The slowdown in the economy, which in many countries hat turned into recession, can be felt more and more intensely also in Poland. Despite the fact that the sources of the current crisis are outside our borders, the Polish banks more and more often can feel the effect of the downturn. The situation both in the Polish and in the world's economy causes the necessity for adjusting our Bank to the dynamically changing environment. The empirical examinations and the analyses confirm that the situation of Polish bank sector is stable and there is no crisis in Polish sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowe abc. "Bank i Kredyt" nr 52, maj 1999.
 2. Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, s. 161.
 3. IMF Economic Forum. Globalization: a Lessing or a curse? "IMF Survey" (International Monetary Fund) z 13 maja 2002 r., za: Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, s. 162.
 4. Informacje o sytuacji banków po pierwszym półroczu 2009 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2009.
 5. Krugman P. (1979); A Model of Balance of Payments Crises, "Journal Of Money, Credit and Banking", No. 11.
 6. Mały i średni biznes ucierpiał najmniej, "Rzeczpospolita", 1 lipca 2009.
 7. The Economist Newspaper Limited, London, 18-24 lipca 2009.
 8. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).
 9. Więcej programów naprawczych w bankach, "Rzeczpospolita" 10-11 października 2009.
 10. Wyniki PKB po I półroczu 2009 r., "Rzeczpospolita" 29-30 sierpnia 2009.
 11. 1Zaleska M. (2003); Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego. Bankowość spółdzielcza, Biblioteka Bankowca Twigger, Warszawa.
 12. Zaleska M. (2007); Ocenić bank, "Gazeta Bankowa", 5-11 lutego 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu