BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu)
Tytuł
Strategia tożsamości jako plan budowania wizerunku miasta. Analiza przypadku miasta turystyczno-uzdrowiskowego Kołobrzeg
Based on the Example of Kołobrzeg
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 279-292, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Regionalne aspekty rozwoju potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Tożsamość miasta
City image, Identity of the city
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stale rosnąca konkurencja między miastami wzmaga zainteresowanie kształtowaniem wizerunku miasta poprzez dobór odpowiednio skomponowanych instrumentów strategii tożsamości. Problem ten jest nadal metodologicznie słabo rozpoznany, gdyż większość władz miast polskich nie prowadzi badań nad determinantami tożsamości miasta. Celem podstawowym opracowania jest identyfikacja instrumentów budowania tożsamości miasta oraz wskazanie pożądanych zmian w zakresie ich stosowania w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku miasta. Opierając się na studiach literatury i badaniach własnych, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia miejsca strategii tożsamości w systemie celów i strategii rozwoju miasta, identyfikacji i oceny doboru instrumentów strategii tożsamości w kształtowaniu wizerunku miasta oraz zidentyfikowania głównych ograniczeń w procesie budowania tożsamości miasta. (fragment tekstu)

The problem of shaping the city's image through a strategy of identity is less recognized methodologically. The main reasons for increased interest in shaping the city's image are:  difficulties in traditional management of local goverment units,  increase in the degree of competitiveness of cities nad regions,  increasing supply on the markets of urban products,  processes of European intagration within the common market. Of particular importance is ever growing cometition between cities which affects increasing areas of socio- economic life of the city. It is often emphasized that the competitive advantage of the city may be determined by its subjective image produced in the minds of consumers. The article is about the strategy of the identity of the city as a set of assumptions and ways to build and reinforce the identity of the city, and as a results, of its market image. Based on the analysis of the literature on the subject and own studies in Kołobrzeg, the author formulated and verified several research hypotheses. The implications are of cognitive and practical importance for local authorities. Without knowledge of the determinants of the identity of the city, and without knowledge of the instruments forming the desired image is not possible to develop rational management of the city. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 22.
 2. A. Stanowiska-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008, s. 13.
 3. J. Filipek, Tożsamość wizualna firm, "Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 4. J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 4.
 5. A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 48.
 6. J. Wiktor, Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej, [w:] Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J. Wiktor, Kraków 2001, s. 183.
 7. M. Przetacznikowa, G. Makieło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1982, s. 88.
 8. K. Huber, Image, czyli jak zostać gwiazdą na rynku, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1994, s. 26.
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 10. B. Gardner, S. Levy, The product and the Brand, "Harvard Business Press" 1985, s. 37.
 11. A. Łuczak, Wizerunek miasta, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 85.
 12. J. Wolf, Werbung und Public Relations, Munchen-Mainz 1992, s. 31.
 13. Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa. Modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 73.
 14. J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 10.
 15. K. Śliwińska, Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, Katowice 1999, s. 64.
 16. J.F. Porac, F. Wilson, D. Paton, A. Kanfer, Rivarly and the Industry Model of Scotish Knitwear Products, "Administrative Science Quartely" 1995, Vol. 40, s. 203-277.
 17. Zarządzanie rozwojem lokalnym, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 17.
 18. Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białosiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 212.
 19. M. Obrębalski, Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 20.
 20. Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004, s. 12.
 21. S. Kauf, Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 486.
 22. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2000, s. 232.
 23. T. Randall, K. Ulricht, D. Reibstein, Brand Equity and Vertical Product Line Exent, "Marketing Science" 1998, Vol. 17, no 4, s. 356-379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu