BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów
Factors Shaping the Purchasing Behaviors of Young Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 271-279, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Młodzież, Konsument
Customer behaviour, Youth, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy specyfiki docierania do segmentu młodych konsumentów przez przedsiębiorstwa. Podano wyniki badań wskazujące na to, iż dzieci i młodzież to segment rynku różniący się znacznie od dorosłych. Przedsiębiorstwa kierujące swoje przekazy marketingowe do tych grup powinny je dostosować do preferencji i oczekiwań segmentu młodych konsumentów, którego rola staje się coraz ważniejsza.(abstrakt autora)

The paper determines the specificity of reaching the segment of young consumers by companies. The research results are presented, indicating that children and youth market segments differ significantly from adults. The companies aiming their marketing messages to these groups should adapted them to the preferences and expectations of the segment of young consumers, whose role is becoming increasingly important.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001,
  2. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Roczniki Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007
  3. W. Pizło, Znaczenie członków gospodarstwa domowego w procesie zakupu dóbr konsumpcyjnych w społeczeństwie postindustrialnym, Roczniki Naukowe SGGW, Wyd. Naukowe SGGW, Warszawa 2007,
  4. M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Świat KsiąŜki, Warszawa 2005
  5. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu