BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rozwój produktów turystyki aktywnej województwa warmińsko- -mazurskiego jako przykład wykorzystania potencjału regionu
The Development of Active Tourism in Warmia and Mazury as an Example of the Potential of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 271-280
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Rozwój produktu, Turystyka, Województwo
Product development, Tourism, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał turystyczny jest określany jako zespół elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz działań człowieka, które mogą być wykorzystane dla uprawiania bądź zajmowania się turystyką. Potencjał turystyczny obejmuje więc wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie. Elementy potencjału turystycznego to zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społecznodemograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)1. Szeroki zakres pojęcia "potencjału turystycznego" skłania do tego, aby analizując konkretny obszar, rozpatrywać go w zawężonym zakresie dla potrzeb konkretnego problemu lub kierunku rozwoju turystyki, np. turystyki aktywnej.(fragment tekstu)

Particularly rich natural and cultural values of Warmia and Mazury, create ideal conditions for tourism development. Among the types of tourism, which heave particularly strong ties with the natural environment, we should point out the active tourism. Although this concept is quite wide, but nowadays often used, and it is determining the various forms of tourist and recreational activities. The warmińsko-mazurskie voievodeship has excellent conditions of the development of active tourism. It has become a priority in the records of strategic plans for tourism development, and consequently these plans are implemented as indicated by numerous examples.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 2005
  2. K. Młynarczyk, Przyrodnicze uwarunkowania animacji turystyki aktywnej, "Nauka, Przyroda, Technologie", t. 2, z. 4, Poznań 2008
  3. J.P. Piotrowski, B. Tekieli, W kręgu strategii krajowego produktu turystycznego Polski, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu