BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszał Maciej (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Polska myśl konserwatywna wobec "kwestii ukraińskiej" w okresie międzywojennym
Polish Conservative Thought about the "Ukrainian Issue" in the Interwar Period
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz. 1, s. 87-101, bibliogr. 23 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Partie polityczne, Konserwatyzm
Ethnic minority, Political parties, Conservatism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
The Second Polish Republic faced many problems, one of them was the nationality issue. One of the main problems was the so-called "Ukrainian issue". It is worth noting that Polish politicians often searched for the solutions, which were aimed to create conditions for peaceful coexistence of different nations, living in one country. Conservatives were among those politicians. The position of Polish conservatives to the issue of an agreement with the Ukrainian people can be called conciliating. They repeatedly clamored bout honoring of rights and cultural equality for Ukrainians. After World War II concepts developed by conservatives found their followers and supporters among Polish emigration. Both the founder of the Parisian "Kultura", Jerzy Giedroyc and his colleague, also a major thinkers of the postwar Polish political thought Julius Mieroszewski continued intellectual heritage of the Polish political elite.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Państwowe w Lublinie (ALP), Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 355.
 2. Bączkowski W., U źródeł upadku i wielkości, Warszawa 1935.
 3. Bender R., Profesor Stanisław Łoś, Więź 1974/4.Bocheński A., Położyć kres szaleństwu, Polityka 1937/23, s. 1-3.
 4. Bocheński A., Problem polityczny Ziemi Czerwińskiej, [w:] A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski (red.), Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwińskiej, Warszawa 1938, s. 1-194.
 5. Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979.
 6. Dunin-Borkowski P., Blaski i cienie normalizacji, Biuletyn Polsko-Ukraiński 1937/5, s. 52-53.
 7. Dunin-Borkowski P., Odpowiedź na ankietę "Biuletynu", Biuletyn Polsko-Ukraiński 1938/1, s. 1-4.
 8. Friszke A., O kształt niepodległej, PAX, Warszawa 1989.
 9. Gach P., Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 150-151.
 10. Kloczkowski J., Kowal P. (red.), Włodzimierz Bączkowski "O wschodnich problemach Polski", OMP, Kraków 2000.
 11. Kowal P., Ołdakowski J., Zuchniak M. (red.), Nie jesteśmy Ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, Wyd. Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2008.
 12. Łoś A., Styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej, WERSET, Lublin 2008.
 13. Łoś J.S., Sytuacja międzynarodowa a Ukraińcy Haliccy, Nasza Przyszłość 1933/XXX, s. 7-26.
 14. Łoś J.S., O konstruktywną politykę na Rusi czerwonej, Warszawa 1932.
 15. Maciejewski M., Europa środkowo-wschodnia w poglądach Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej, Wrocławsko-Lwowskie Zesz. Prawn. 2011, s. 180-212.
 16. Maciejewski M., Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] M. Marszał, M. Sadowski (red.), Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna 1918-1939, Wyd. UWr, Wrocław 2009, s. 5-99.
 17. Marszał M., Wójtowicz S. (red.), "Sprawa ukraińska" u Jana Stanisława Łosia, Wybór pism, OMP, Kraków 2012.
 18. Merunowicz T., Sprawa ruska i kongres pokojowy, Lwów 1919.
 19. Mich W., Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej Polskiego Ruchu Konserwatywnego (1918-1939), [w:] Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 20. Pogonowski J., Kilka rysów sprawy ukraińskiej, Nasza Przyszłość 1931/XVI, s. 79-87.
 21. Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce 1923-1929, Wyd. Literackie, Kraków 1989.
 22. Trojanowska M., Materiały do tzw. Kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej w spuściźnie Jana Stanisława Łosia, Biuletyn Ukrainoznawczy 1999, s. 109-125.
 23. Zwolski E., Śp. Prof. dr Jan Stanisław Łoś, Biuletyn Informacyjny KUL, Lublin 1975, s. 289-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu