BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów
Multipartners Programs as Following Stage under Construction Loyalty
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 291-297
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Klient, Lojalność klientów, Programy lojalnościowe
Customer, Customer loyalty, Loyalty programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Programy multipartnerskie stanowią coraz częściej spotykane narzędzie w budowaniu lojalności klienta oraz poznawaniu jego preferencji nabywczych. W artykule przeanalizowano zagadnienie programów multipartnerskich w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym na rynku polskim, na przykładzie programów Premium Club, Payback oraz Toyota More. Przytoczono takŜe wyniki badań nad popularnością narzędzia, jakim jest program multipartnerski, oraz doborem partnerów do programu(abstrakt autora)

Multipartners programs are increasingly common tool for building customer loyalty and knowledge of purchasing preferences. The paper examines the issue of multipartners programs in theory and practice in the Polish market, based on the examples of Premium Club, Payback, and Toyota More programs. There are also quoted the results of research into popularity of tool which is a multipartners program and selection of partners for the program(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów; Modele, motywacja, pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,
  2. P. Kwiatek, Programy lojalnościowe; budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu