BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wites
Tytuł
Peryferyjność a potencjał turystyczny Wysp Kurylskich
Peripherality and Kuril Islands Tourism Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 281-293, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój
Tourism, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyspy Kurylskie, pomimo niewielkiej zajmowanej powierzchni (15,6 tys. km²), pozostają jednym z najważniejszych dla Rosji obszarów peryferyjnych ze względu na strategiczne położenie i liczne zasoby przyrodnicze. Głównym celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie peryferyjności i potencjału turystycznego Kuryli oraz wskazanie zależności pomiędzy nimi. Drugim celem artykułu jest wskazanie możliwości rozwoju archipelagu w kontekście nadal nieuregulowanego sporu terytorialnego pomiędzy Rosją a Japonią. Dla ukazania perspektywicznych dróg rozwoju autor odniesie się do przygotowanych dla Kuryli na początku lat 90. XX wieku programów rozwojowych, których realizacja napotyka na liczne problemy, a dotyczy poszczególnych składowych gospodarki, w tym turystyki.(fragment tekstu)

Peripherality and Kuril Islands tourism potential are presented in the article. Despite of an islands small area (15.6 thousand km2), they remain one of the most important Russian's peripheral regions, due to their strategic location and natural resources.The main aim of the paper is to characterise the Kurils peripheral character and their tourism potential and to show the relationship between them. The second aim is to present the archipelago development possibility in relation to its unregulated status. The development prospects are examined in reference to the Kurils' Development Programmes proposed at the beginning of the 1990s., which realisation seems to be limited by multiple barriers. The Programmes cover particular economy fields however, mainly tourism sector. Theses presented in the article also reveal the importance of sustainable development to be launched in the area under study.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  2. L.S. Berg, Przyroda ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962
  3. E. Potocka, Spór terytorialny - główną przeszkodą w normalizacji stosunków rosyjsko- -japońskich, Azja-Pacyfik, t. 2, 1999
  4. J.J. Stephan, The Kurile Islands, Russo-Japonese Frontier In the Pacific, Oxford 1974
  5. V.P. Gevorkov, A.A. Lǔtyj, A.G. Hropov, Kuril΄skie ostrova: geografičeskie analogii pri poiskah strategij i mehanizmov razvitiâ, Izvestiâ Akademii Nauk Seriâ Geografičeskaâ 1999, no 3
  6. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
  7. E. Haliżak, Region Azji i Pacyfiku w polityce międzynarodowej, w: Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, red. K. Gawlikowski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu