BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebieniak Andrzej (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM); Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Tytuł
Rodzaje asekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych
Types of Reinsurance Applied by Insurance Companies in Case of Insurance Guarantee
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 61-68, tab.,
Słowa kluczowe
Reasekuracja, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Polisy ubezpieczeniowe, Gwarancja
Reinsurance, Insurance companies, Insurance policy, Guarantee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań własnych autora na temat stosowanych przez zakłady ubezpieczeń rodzajów reasekuracji w grupie 15, działu drugiego ubezpieczeń w latach 2004-2008 na rynku polskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym rodzajem reasekuracji stosowanym przez zakłady ubezpieczeń była reasekuracja obligatoryjna proporcjonalna, w tym głównie kwotowa i ekscedentowa. Nie była stosowana reasekuracja nieproporcjonalna W bardzo ograniczonym zakresie występowała reasekuracja fakultatywna proporcjonalna, co jest wynikiem stosowania jej zwykle tylko jako uzupełnienie reasekuracji obligatoryjnej proporcjonalnej w przypadku, gdy ryzyka przyjmowane przez bezpośredniego ubezpieczyciela przewyższają limity ustanowione w umowie obligatoryjnej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of author own research on types of reinsurance used by insurance companies in the 15th group of II section of insurances in 2004-2008 on Polish market. The result of research is that the prevailing type of reinsurance applied by insurance companies had been proportional compulsory reinsurance, mainly quota and excedent. Non-proportional reinsurance hadn't been used. In a very limited range had been used facultative proportional reinsurance, that was the result of it's application only as addition to a compulsory proportional reinsurance in case the risk taken by the direct insurer was higher than limits in the compulsory agreement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciuman K. (2007); Reasekuracja jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. WAE Kraków, s.15.
  2. Holly R. [red.] (2004); Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Poltext Warszawa, s. 79.
  3. Kodeks cywilny (1964); art. 876, ust. 1.
  4. Kowalewski E. (2006); Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz - Toruń, s. 471.
  5. Kukułka J., Poniewierka D. (2003); Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych. Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz - Warszawa, s. 69.
  6. Le Rocher Re Ltd., Belgian Branch (1994); Reinsurance Course. Warsaw - September.
  7. Mały słownik języka polskiego (1999); Gwarancja. PWN Warszawa, s. 243.
  8. Montalbetti E. (1970); Reasekuracja, PWE Warszawa, s. 7.
  9. Szpunar A. (1997); Zabezpieczenie osobiste wierzytelności. Wydawnictwo Prawnicze LEX Sopot, s. 136.
  10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151), Załącznik do ustawy, dział II, grupa 15 - Gwarancja ubezpieczeniowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu