BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygoda Mirosław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy unijnych w podregionie ciechanowsko-płockim w latach 2004- 2006
The Use of European Funds in the Area of Płock and Ciechanów in 2004-2006
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 35-54, tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Środki unijne, Fundusze strukturalne, Strategia lizbońska, Klasyfikacja NUTS
EU funds union, Structural funds, Lisbon Strategy, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym referacie została przedstawiona analiza wykorzystania unijnych środków finansowych w podregionie ciechanowsko-płockim. Dotyczyła wysokości pochodzącego z tego źródła wsparcia dla programów realizowanych, lub będących w trakcie realizacji z okresu: od początku 2004 do końca pierwszego półrocza 2006 roku. Sumarycznie zostały w niej przedstawione środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Wnioski zostały odniesione do poziomu unijnej klasyfikacji NUTS-3 i dotyczyły badanego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem powiatu ciechanowskiego. W podregionie, większość przeprowadzonych projektów w swoich celach nawiązywała do Strategii Lizbońskiej. Jej głównym celem jest stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Analiza wykazała, że powiat ciechanowski na tle całego podregionu, może poszczycić się bardzo dobrymi rezultatami w realizacji projektów uwzględniających zapisy Strategii oraz działaniami bezpośrednio przyczyniającymi się do wdrażania jej założeń. (abstrakt oryginalny)

The paper includes the analysis of the use of European funds in the area of Ciechanów and Płock. It concerns the amount of support for programs executed from the beginning 2004 till the first half of 2006 from European funds. The means from European Union and Structural Funds are presented. The conclusions were compared with the level of union classification NUTS-3 and concerned the tested area in particular Ciechanów area. In the sub-region the majority of executed projects in their aims referred to Lisbon Startegy. Its main goal was to create in Europe the most competitive economy in the world. The analysis proved that Ciechanów area can be proud of very good results in the execution on projects touching upon the content of the strategy and the actions directly contributing the introduction of its aims. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące nakładów inwestycyjnych gmin i powiatów za lata 2003-2005.
 2. Dyjak R. (współpraca i koordynacja metodyczna) (2007) Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS - 3, podregion ciechanowsko-płocki. Analiza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa - wykonawcą opracowania jest PROKSEN - PBS DGA.
 3. Grosse T. (2006)Polityka regionalna Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 4. http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/6stat_NUTS.html
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/NUTS
 6. Oręziak L. (2004) Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 7. Pluta W. (red.) (2004) Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wstępny Projekt, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, luty 2007 r.
 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.VII. 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS; Dz. U. nr 58 poz. 685 z dnia 24 VII 2000 r.).
 10. Sprawozdanie okresowe z realizacji ZPORR - stan na dzień 31.10.2006r., dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r.
 11. Śliwa J. (2006) Fundusze unijne - rodzaje i sposoby wyboru. Wybrane aspekty, "Problemy Zarządzania" 4/2006 (14), Finanse i rachunkowość zarządcza, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r., Dz. U. Nr 116, poz. 1206.
 13. Wojtaszczyk K. A. (red.) (2004) Encyklopedia Unii Europejskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka Akcyjna, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu