BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego
Conditions of the Retail Customers Loyalty
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 311-320, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Lojalność, Lojalność klientów, Handel detaliczny
Loyalty, Customer loyalty, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem wpływu programów lojalnościowych na decyzje zakupowe konsumentów. Wskazano na rangę tych działań na tle innych determinant kształtujących wybór miejsca zakupu. Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji i częstotliwości udziału respondentów w wybranych działaniach wchodzących w skład programów lojalnościowych. Preferencje w zakresie uczestnictwa w programach lojalnościowych są zróznicowane w zależności od typu klienta, można jednak uznać, Ŝe na trwałe wkomponowały się w sferę handlu. JednakŜe podkreślić należy fakt, Ŝe nawet bardzo atrakcyjny i oferujący doceniane przez nabywców korzyści program nie zastąpi innych elementów technologii sprzedaŜy, decydujących w głównej mierze o konsumenckiej ocenie punktu handlowego.(abstrakt autora)

The paper presents the problem of the impact of loyalty programs on consumers' purchasing decisions. There was indicated the rank of these activities in comparison with other determinants influencing the choice of retail. There are included the research results of the customer preferences concerning the frequency and participation in selected activities of the loyalty programs. Preferences for participation in loyalty programs depend on the customer's type; however, loyalty programs have sustainable integrated with retail activities. However, it should be indicated that even a very attractive program, with appreciated by the customers benefits, does not replace the other elements of sales technology, which mainly decide for consumer assessment of the retail.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Urban, D. Siemieniako, Dwutorowy model kształtowania się zachowań lojalnościowych klientów, "Marketing i Rynek" 2007, nr 3
 2. E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005
 3. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku - zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005
 4. U. Kłosiewicz-Górecka, Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009,
 5. W. Urban, D. Siemieniako, Motywy lojalności klientów, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5
 6. W. Urban, D. Siemieniako, Motywy lojalności klientów, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5, s. 2-7. 7 R. Lacey, J. Sneath, Customer Loyalty Programmes: Are They Fair to Consumers?, "Journal of Consumer Marketing" 2006, No. 7,
 7. A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, One Press, Gliwice 2007,
 8. J. Mioduszewski, Z. Mietlewski, Wpływ programów lojalnościowych na wielkość sprzedaŜy w sieci sklepów spożywczych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006
 9. E. KieŜel, Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów, w: Współczesny marketing - trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa, 2008
 10. M. Bryła, Lojalność konsumenta w aspekcie współczesności psychologii, "Marketing i Rynek" 2008, nr 5.
 11. K. Iwińska-Knop, J. Biesaga-Słomczewska, Programy lojalnościowe w opinii klientów (w świetle badań empirycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu