BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Nauczanie społeczne Piusa XI
Social Education by Pius XI
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 69-82, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Związki zawodowe, Encykliki papieskie
Catholic social teaching, Trade unions, Papal encyclicals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przypomniano postać Piusa XI i jego związki z Polską. Nakreślono tło historyczne tego pontyfikatu (I wojna światowa, wielki kryzys gospodarczy oraz powstanie w wielu krajach totalitarnych ustrojów). Wspomniane wydarzenia zmobilizowały wówczas papieża do ogłoszenia encykliki Quadragesimo anno, w której wyjaśniono stanowisko Kościoła wobec społecznych problemów tamtych czasów. Podkreślono, że nowa encyklika jest rozwinięciem wcześniejszej Rerum novarum ogłoszonej przez Leona XIII. Jedną z głównych tez nowej encykliki, sprzeciwiających się partykularyzmowi klasowemu, było stwierdzenie, że "związki zawodowe mają w pierwszej kolejności dążyć do tego, by każda branża coraz lepiej służyła społeczeństwu, dopiero później dbać o interes danej grupy zawodowej." Sprzeciwiono się w niej również prawnemu ograniczeniu odpowiedzialności właścicieli spółek, którzy z prostej chciwości dopuszczają się gwałcenia praw innych.(abstrakt oryginalny)

Pius XI and his relations with Poland are presented in the article. Given historical background of that time (World War I, great economic crisis and creations of totalitarian states), which made the Pope announce the ecyclical Quadregesimo anno, where Catholic Church attitude towards social problems was explained. Particularism of trade unions, greed of companies' owners, who violated rights of other people, were condemned.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berson J. O. (1936) Kreml na biało. Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa.
  2. Davies N. (2002) Europa. Wydawnictwo Znak, Warszwa.
  3. Lloyd George D. (1939) Prawda o Traktacie Wersalskim. Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa.
  4. Maciejewski M., Sadowski M. (2007) Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  5. Papieska Rada Institutia et Pax (2005) Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Wydawnictwo Jedność, Kielce.
  6. Stankiewicz W. (1989) Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa
  7. Stankiewicz W. (2007) Historia myśli ekonomicznej. Wydanie III zmienione PWE, Warszawa.
  8. Stiglitz J. E. (2004) Ekonomia sektora publicznego. PWE, Warszawa.
  9. .Pius XI (1931) Quadragesimo anno o odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii w 40 rocznicę encykliki Rerum novarum. W przekładzie ks. Jana Piowowarczyka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu