BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Edyta (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich
The Higher Level Relationships Building Process as Method of Competition on the Hotel Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 321-330, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Rynek, Konkurowanie na rynkach branżowych, Relacje organizacja-otoczenie
Hotel industry, Market, Competitiveness of products, Organization-environment relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono programy lojalnościowe jako główne narzędzie pozwalające na budowanie trwałych relacji z klientami. Programy te przedstawiono na przykładzie rynku usług hotelarskich. Są to programy stosowane przez Grupę Hotelową Orbis - największą grupę hotelową w Polsce. Tworzenie relacji wyŜszego stopnia ukazano jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej(abstrakt autora)

The paper presents a loyalty programs as a tool of building strong relationships with the customers. These programs have been presented on the example of the hotel services market. These programs are used by Orbis Hotels Group - the biggest hotel chain in Poland. The process of building higher level relations was shown as a method which helps to achieve competitive advantage.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996
  2. M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe Cedetu.pl, Warszawa 2008
  3. Analizy trzech wybranych programów Grupy Hotelowej Orbis dokonano równieŜ w: E. Gołąb, Programy lojalnościowe jako narzędzie tworzenia i kształtowania relacji z klientami na przykładzie wybranych programów Grupy Hotelowej Orbis, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Monografia, Instytut InŜynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu