BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobelny Jacek (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Wiesner Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Zarzycki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich
Touristische Anziehungsfaktoren von Gebirge in der Begutachtung der Bergwanderer in Sudety (Sudeten)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 321-329, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja
Tourism, Recreation
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Abstrakt
Turystyka i rekreacja są zjawiskami kompensacyjnymi wobec współczesnego życia. Podkreślić należy ich niezbędność na każdym etapie rozwoju człowieka oraz znaczenie turystyki jako źródła doświadczeń uczuciowych, ekspresji, pozytywnych emocji i doznań estetycznych1. Uprawianie turystyki w atrakcyjnym obszarze to nie tylko wysiłek fizyczny i pokonywanie barier, ale również odbieranie szeregu bodźców z elementów środowiska przyrodniczego, takich jak woda, powietrze, rzeźba terenu, flora czy fauna. Dla turysty ważne są również wszystkie wytwory działalności człowieka, które umożliwiają turystykę (infrastruktura turystyczna, zabytki architektury itd.). Cechy i elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego w literaturze nazywane są także walorami turystycznymi i walorami recepcji2. Terminy te w niniejszym opracowaniu stosowane będą zamiennie. Główną formą turystyki górskiej jest turystyka piesza. Najważniejsze walory sprzyjające jej uprawianiu to: rozległe punkty widokowe, zmienność otoczenia, kontrastowość form, symetria i asymetria oraz dynamiczność i statyka w krajobrazie, barwność pejzaży, swoiste zjawiska akustyczne i konieczność pokonywania wzniesień3.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Toczek-Werner, Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka, w: Podstawy turystyki i rekreacji, red. S. Toczek-Werner, AWF, Wrocław 2007
  2. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
  3. Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, red. W. Deja, Wydawnictwo AWF, Warszawa1986
  4. P. Zarzycki, Piesze górskie obozy wędrowne, w: Obozy wędrowne, red. J. Grobelny, AWF, Wrocław 2007
  5. J. Czerwiński, Sudety. Przewodnik, Wydawnictwo Eko-Graf, Wrocław 2003
  6. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia Turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002
  7. T. Łobożewicz, G. Bińczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu