BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świętoń Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Próby regulacji mobilności społecznej w późnym Cesarstwie Rzymskim na przykładzie corporati obnoxi i ich dominium
Attempts of the Regulation of the Social Mobility in the Late Roman Empire in Relation to the Corporati Obnoxii and Their Property
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz. 1, s. 165-177, bibliogr. 27 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Historia prawa, Historia starożytna, Prawo własności
Legal history, Ancient history, Property law
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main legal source for the post-classical Roman imperial law - Codex Theodosianus - contains many interesting regulations about social and economic issues. Among them there are constitutions devoted to the property rights of the specified social groups. In the 4th century Roman authorities reformed administrative, social and economic system of the state in order to soften the effects of the "crisis of the 3rd century" and restore the public order and efficiency of the economy and taxation. The essential aspect of the reform was the introduction of the many restrictions in relation to the various groups of population which had important position in the social and economic structure of the lat Roman Empire. In the paper Author discusses some roman imperial constitutions that imposed some restrictions on the property rights of the members of the Rome corporations (like pistores, suarii etc). These regulations strengthened the legal ties between the corporation and its members by the restriction of the alienation of the property that were shares of the corpora. Moreover similar regulations related to the imperial craftsmen are discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Booker C.M., The Codex Purpureus and its Role as an Imago Regis in Late Antiquity, Latomus 1997/239, s. 441-477.
 2. Brunello F., The Art of Dyeing in the History of Mankind, Neri Pozza Editore, Vicenza 1973.
 3. Delmaire R., Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration di IVe au VIe siècle, École française de Rome, Roma 1989.
 4. Demandt A., Wirtschaft und Politik in der Spätanike, [w:] K. Dietz, D. Hennig, H. Kaletsch (red.), Klassisches Altertum, Spätanike und frühes Christentum, Würzburg 1993, s. 263-277.
 5. Garnsey P., Whittaker C.R., Trade, industry and the urban economy, [w:] A. Cameron (red.), The Cambridge Ancient History, Vol. XII. The Late Empire, A.D. 337-425, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 312-337.
 6. Gaudemet J., Constantin et le recrutement des corporations, [w:] G. Moschetti (red.), Atti del Cogresso Internazionale di diritto Romano e di storia del diritto. Verona 27-28-29-IX-948, vol. III, Dott. A. Giuffrė Editore, Milano 1951.
 7. Giglio S., Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano, Margiacchi, Perugia 1995.
 8. Hahn I., Das Bäuerliche patrocinium in Ost und West, Klio 1968/50, s. 261-276.
 9. Hahn I., Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der Spätaniken Stadt, [w:] H. Schneider (red.), Sozialund Wirtschaftsgeschichte der Römischen Kaiserzeit, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, s. 128-154.
 10. Jones A.H.M., The Later Roman Empire 284-602. A social economic and administrative survey, t. 2., Basil Blackwell, Oxford 1964.
 11. Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J., The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 260-395, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
 12. Krause J.-U., Spätanike Patrontasreformen im Westen des Römischen Reiches, Beck, München 1987.
 13. Lenski N., Servi publici in Late Antiquity, [w:] J.-U. Krause, Ch. Witschel (red.), Der Stadt in der Spätanike-Niedergang oder Wandel?, Franz Steiner, Stuttgart 2006, s. 335-357.
 14. McCormick M., Origins of the European economy. Communications and Commerce AD 300-900, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 15. MacMullen R., Social mobility and the Theodosian Code, Journal of Roman Studies 1964/54, s. 49-53.
 16. Murga J.L., Los "corporati obnoxii", una esclavitud legal, [w:] F. Pastori i in. (red.), Studi in onore di Arnaldo Biscardi, t. IV, La Goliardica, Milano 1983, s. 545-585.
 17. Prostko-Prostyński J., Bralewski S., Leszka M.J., Kokoszko M., Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 18. Quintana Orive E., CTh. 10.20: acerca del régimen jurídico de los gynaeciarii, murileguli, monetarii y bastagarii en época postclásica, Revue Internationale des droits de l'Antiquité 2006/53, s. 335-343.
 19. Reinhold M., History of Purple as a Status Symbol in Antiquity, Collection Latomus (vol. 116) Bruxelles 1970.
 20. Sirks A.J.B., Late Roman Law: the Case of dotis nomen and the praedia pistoria, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistiche Abteilung 1991/108, s. 187-212.
 21. Sirks A.J.B., Did the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?, Tyche 1993/8, s. 159-175.
 22. Świętoń A., De his qui militare non possunt. O zakazie pełnienia służby wojskowej w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV i V w. n.e.) w świetle źródeł prawnych, [w:] R. Sajkowski (red.), Studia z dziejów starożytnego Rzymu, Olsztyn 2007, s. 79-107.
 23. Świętoń A., Przymus służby wojskowej w późnym cesarstwie rzymskim, Studia Prawnoustrojowe 2007/7, s. 115-134.
 24. Świętoń A., Dowódcy wojskowi jako patroni humiliores w późnym Cesarstwie rzymskim (na przykładzie mowy 47 Libaniusza i listów Abinneusza), [w:] R. Sajkowski, M. Wolny (red.), Z antycznego świata. T. I: Grecja Kartagina Rzym, ElSet, Olsztyn 2009, s. 172-195.
 25. Świętoń A., Status prawny rzemieślników pracujących w cesarskich manufakturach w późnym Cesarstwie rzymskim (przełom IV i V w. n.e.). Przegląd konstytucji zachowanych w C Th. 10.20 i 10.22, Studia Prawnoustrojowe 2010/12, s. 231-241.
 26. Whittaker C.R., Land, City and Trade in the Roman Empire, Variorum, Aldershot 1993.
 27. Zulueta F. de, De patrociniis vicorum. A Commentary on Codex Theodosianus 11.24 and Codex Iustinianus 11.54, [w:] Vinogradoff P. (red.), Oxford Studies in Social and Legal History, Clarendon Press, Oxford 1909, s. 1-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu