BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Park kulturowy jako stymulator rozwoju turystyki kulturowej. przykład Kotliny Jeleniogórskiej
Culture Park as the Stimulating Factor for Culture Tourism Development. the Example of Jelenia Góra Valley
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 331-340, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Rozwój turystyki
Landscape parks, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka jest i może być istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionów, chociaż nie jest ona zjawiskiem niezmiennym w czasie. Współczesny turysta staje się konsumentem coraz bardziej wymagającym i oczekującym oferty dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Rosnąca mobilność i poziom dochodów społeczeństwa powodują, że podróże turystyczne stają się coraz bardziej popularne. Częste wyjazdy sprawiają, że turyści poszukują nowych ofert, które nie są standardowe i charakteryzują się pewną unikatowością. Podobnie po stronie podaży turystycznej obserwuje się coraz większą konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami i regionami turystycznymi. W wielu przypadkach turystyka rozwijana jest w regionach, które jeszcze do niedawna nie były postrzegane jako atrakcyjne turystycznie, nie były modne. Rywalizacja o klientów zmusza podmioty działające w regionach recepcji do tworzenia unikatowej oferty, która przez turystów nie będzie postrzegana jako produkt masowy. Produktem cieszącym się coraz większą popularnością jest szeroko rozumiana turystyka kulturowa. Tak jak dla rozwoju turystyki przyrodniczej czy ekoturystyki znaczącym impulsem jest utworzenie parku narodowego, tak dla turystyki kulturowej determinantą rozwoju jest utworzenie parku kulturowego.(fragment tekstu)

The objective of the article is to present the role played by establishing a culture park in the development of culture tourism. It is a new form of protecting historic landscape, which may become a chance for the development of tourism in the areas overshadowed by trendy tourist destinations. Culture Park of Jelenia Góra Valley, established in 2009, has become the example for hereby considerations. The article presents the definition of culture tourism, describes culture potential of Jelenia Góra Valley and points to legal basis for establishing a culture park. Activities taken up by the Palaces and Gardens Valley Foundation, supporting the creation and promotion of a local tourist product, in the form of a tourist trail, have also been presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - wokół definicji, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2008
  2. J. Małek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, "Geografia Turyzmu", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
  3. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  4. M. Marczak, Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000
  5. A. Kowalczyk, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
  6. J. Korzeń, Park kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, "Urbanista" 2008, nr 11
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu