BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Woźniak Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych
Corporate Social Responsibility as an Element of Marketing Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 325-334, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing
Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CSR - Corporate Social Responsibility to koncepcja, której celem jest oferowanie konsumentom dodatkowych wartości w wyniku przyjmowania orientacji prospołecznej firm. W koncepcji CSR zakłada się takie konstruowanie strategii i przekazów komunikacyjnych, by wykreować pozytywny prospołeczny wizerunek firmy i jej produktów oraz zmienić postawy klientów. W artykule przedstawiono koncepcję CSR w aspekcie działań marketingowych firm, a takŜe problem greenwashingu, czyli nieuczciwej i nieetycznej komunikacji o "rzekomo" społecznej odpowiedzialności biznesu.(abstrakt oryginalny)

CSR - Corporate Social Responsibility is a concept whose aim is to offer consumers additional value by adopting pro-social business orientation. The concept of CSR indicates such construction of strategies and communication messages to create a positive image of pro-social company and its products and change the attitudes of customers. The paper presents the concept of CSR in terms of marketing activities of companies, as well as the problem of greenwashing that is unfair and not ethical communication about alleged corporate social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1999.
  2. D.S. Walter, R. Lanis, Corporate Social responsibility (CSR) Dislosure of advertising Agences, "Journal of Advertising" 2009, vol. 38, no 1, Spring, s. 109.
  3. A.B. Carroll, A.K. Bucholtz, Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College 2003 s. 39, za: G. Baran, Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, "III Sektor" 2006, nr 6, s. 106.
  4. D. Jamali, T. Keshishian, Uneasy Alliance: Lesson Learned from Partnership Between Business and NGOs In Context of CSR, "Journal of Business Ethics" 2009, nr 84 s. 278.
  5. C. McGlone, N. Martin, Nike's Corporate Interest Lives Strong: A Case of Case -Related Marketing and Leveraging, "Sport Marketing Quarterly" 2006, nr 15, s. 184.
  6. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
  7. Komunikowanie i obywatelskość, red. P. Dahleren, C. Sparks, Astrum, Wrocław 2007.
  8. M. Stefaniak, Web PR - o co tu chodzi?"Marketing w Praktyce", lipiec 2009, s. 66.
  9. M. Gajowniczek, Internet liderem, "Marketing w Praktyce", sierpień 2009, s. 32.
  10. J. Rzepecki, G. Hankus-Matuszek, Wymagający uŜytkownik jest bezcenny, "Marketing w Praktyce", sierpień 2009, s. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu