BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Park narodowy a rozwój turystyki w regionie
The National Park and the Development of the Tourism in the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 351-361, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Region, Rozwój turystyki
National parks, Region, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary chronione ze względu na posiadane wartości przyrodnicze należą do obszarów przyrodniczo cennych, stanowiących specyficzny element potencjału środowiska przyrodniczego, który może być wykorzystany w kierunku turystycznym i rekreacyjnym. Poznanie potencjału turystycznego1, jego struktury, charakterystyki poszczególnych składników, a w przypadku obszarów chronionych także prawnych uwarunkowań, jest istotnym elementem pozwalającym na określenie atrakcyjności turystycznej2 danego obszaru. Na atrakcyjność turystyczną składają się m.in. przyrodnicze i antropogeniczne walory turystyczne, które stanowią podstawę rozwoju zjawisk turystycznych w regionie3.(fragment tekstu)

In article presents statistical and legal description of issues concerning areas National Parks in Poland, who comprises protected areas with particularly outstanding scientific, natural, social, culture and educations characteristics. The use of natural resources in environmentally valuable areas (in National Parks) raises many negative opinions regarding the function of tourism and its methods of management. Tourism is considered to be the type of human activity which strongly penetrates the environment and has a large impact on the nature at the local, regional and global level. Regions which are protected for their properties need to be managed according to the rules of sustainable development. The main aim of the regional and local policies of such areas should be preservation of the existing values and environmental resources along with their appropriate management. Anthropopressure in National Parks is a phenomenon that should be controlled and economic activities of man should be subject to the principles of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
  2. M. Nowakowski, Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2001
  3. Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków 2006. s. 125; M. Baranowska-Jonata, Wartości graniczne klas walorów turystycznych dla różnych form ruchu turystycznego, Instytut Turystyki, Oddział w Krakowie, Kraków 1974
  4. E. Mazur: Geografia turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003
  5. A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Prawne aspekty rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce, w: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, nr 40, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec 2009
  6. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005
  7. M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
  8. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Difin, Warszawa 2006
  9. M. Smoleński, Turystyka w parkach narodowych Polski, w: Praktyczne aspekty rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, red. R. Ziółkowski, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu