BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrałek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych
The Evolution of Green Consumption and Sustainable Development as a Factor Influencing Market Entities Behaviors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 335-347
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Rozwój zrównoważony, Konsumpcja żywności, Ekologia, Żywność ekologiczna
Consumption, Sustainable development, Food consumption, Ecology, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idea ochrony środowiska naturalnego w istotny sposób wpływa na zachowania współczesnych podmiotów rynkowych. Wśród konsumentów przejawia się ona pod postacią ekokonsumpcji. W szerszym, obejmującym równieŜ sferę produkcji i politykę gospodarczą rządów ujęciu mozna natomiast mówić o koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiona została ewolucja tych pojęć ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych inicjatyw międzynarodowych oraz rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Z uwagi na specyfikę rodzimej sytuacji społeczno-gospodarczej osobną część rozważań poświęcono problemom ekokonsumpcji i koncepcji zrównoważonego rozwoju w warunkach polskich.

Under the circumstances of contemporary economy the idea of environment protection is an important factor influencing market entities behaviors. The environmental movement among consumers occurs as a green consumption. Discussing this problem in a broader perspective,including enterprises and economic policy, there is a concept of sustainable development. The evolution of both green consumption and sustainable development has been described in this paper. The discussion is undertaken on three stages regarding respectively international, European and Polish solutions and initiatives, due to the specified conditions of Polish problems of green consumption and sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Martin, A.C. Simintiras, The impact of green product lines on the envirinment: does what they know affest how they feel?, "Marketing Intelligence&Planning" 1995, vol. 13, no. 4.
 2. J. Gocko, Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej, "Seminare" 2003, nr 19.
 3. A. Papuziński, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 37-39.
 4. C. Tanner, S. Wolfing Kast, Promoting sustainable consumption: Determinant of Greek purchases by Swiss consumers, "Psychology&Marketing" October 2003, vol. 20 iss. 10.
 5. C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 6. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. J. Moisander, S. Pesonen, Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and the others as a green consumer, "Management Decision" London 2002, vol. 40 iss. 4.
 8. D. Kiełczewski, Trwały i zrównoważony rozwój a polityka regionalna i lokalna UE, http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public/polreg/5.doc.
 9. J. Reichel, Czas ziemi, Wyd. Zielone Brygady, Kraków 2006.
 10. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
 12. S. Kozłowski, Droga do ekorozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 13. R.D. Straughan, J.A. Roberts, Environmental segmentation alternatives: A look at green consumer behavior in the new millennium, "Journal of Consumer Marketing" 1999, vol. 16, iss.6.
 14. B.B. Schlegelmilch, G.M. Bohlen, A. Diamantopoulos, The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness, "European Journal of Marketing" 1996, vol. 30 no. 5.
 15. A. Ching Biu Tse, F. Hong Kit Yim, How do consumers perceive clear and transparent products?, "International Journal of Commerce&Management" 2002, vol. 12, issue 1.
 16. The ethical consumer, red. R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli 2005.
 17. N. Mohan Das Gandhi, V. Selladurai, P. Santhi, Unsustainable development to sustainable development: a conceptual model, "Management of Environmental Quality: An International Journal" 2006, vol. 17, no. 6.
 18. S.P. Kalafatis, M. Pollard, R. East, M.H. Tsogas, Green marketing and Ajzen's theory of planned behaviour: a cross-market examination, "The Journal of Consumer Marketing" 1999, vol. 16, iss. 5.
 19. K. Peattie, A. Crane, Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? "Qualitative Market Research: An International Journal" 2005, vol. 8 no. 4.
 20. C. Gurau, A. Ranchhod, International green marketing: A comparative study of British and Romanian firms, "International Marketing Review" 2005, vol. 22 no. 5.
 21. A. Erechemla, Projekt polityki ekologicznej państwa, "Środowisko" 2006, nr 18 (330).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu