BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Narzędzia crm w firmie marketingu bezpośredniego
The Tools of Crm in The Direct Marketing Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 353-366, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Marketing bezpośredni, System recentCRM
Direct marketing, RecentCRM system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest wypełnienie luki informacyjnej dotyczącej zjawiska CRM i zbadanie zadowolenia pierwszych klientów firmy działającej na zasadach marketingu bezpośredniego z budowania relacji z nimi. Firma buduje dobre relacje ze swoimi dystrybutorami, dba o ich rozwój i zdobywanie wiedzy merytorycznej o produktach. Oferowany pakiet narzędzi do kontaktu: pierwszy klient - firma oraz dystrybutor - konsument, nie jest wykorzystywany przez wszystkich dystrybutorów. Korporacja nie ma gwarancji, iż stosując narzędzia CRM zadowoli wszystkich współpracujących. Może jednak poznać ich oczekiwania, aby usatysfakcjonować kaŜdego klienta z osobna(abstrakt autora)

The objective of the paper is fulfillment of the information gap related to the phenomenon of CRM and analysis of the level of satisfaction with relations of the first clients of a company, operating according to the rules of the direct marketing. The company creates good relations with distributors; it cares for their development and cognition of substantive knowledge about products. The offered package of instruments: for the client-company and distributor-consumer contacts, is not used by all respondents. The company does not have a warranty, that it will satisfy all co-workers with the use of CRM instruments. The company may recognize their expectations and to satisfy each individual client(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Dyche, CRM. Relacje z klientami, Wyd. One Press, Gliwice 2002, s. 35-39. I. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001,
  2. E. Frąckiewicz, E. Rudawska, Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, "Przegląd Organizacji" 2004, 7-8,
  3. M. Stanusch, A. Stachowicz-Stanusch, Serce CRM - baza wiedzy o klientach, "Marketing i Rynek" 2004, nr 10,
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu