BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji
MVA and Net Erninigs Vs, Returns of Small Cap Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 81-88, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Spółki, Szacowanie zysku przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Companies, Company's profit estimation, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do oceny efektów funkcjonowania przedsiębiorstw stosowanych jest wiele tradycyjnych wskaźników i miar, takich jak m.in. zyski przypadające na akcję (EPS, Earnings Per Share), wskaźniki zyskowności (ROI, Return on Investment), miary przepływów finansowych, wartości rezydualnej czy samej wartości akcji. Ostatnia dekada przyniosła natomiast rozwój metod opartych na korzyściach ekonomicznych, jako miarach efektów związanych z funkcjonowaniem jednostek biznesu. Zysk ekonomiczny, obejmując poza kosztem kapitału obcego, uwzględnianym przy wyznaczaniu zysku netto, także koszt kapitału własnego, wydaje się być wskaźnikiem pełniej oddającym rzeczywistość(fragment tekstu)

MVA (Market Value Added) is a common measure of public listed companies performance and returns distributions at the effective capital market, As long as large companies are considered market remains effective but lack of liquidity and investors' interest makes price discovery processes for small capitalization companies totally different, The research examines correlations between 6 Warsaw Stock Exchange listed companies with the smallest capitalization and some fundamental values like MVA and quarterly net earnings, The results prove that for the small companies measures mentioned above are rather useless in price explanation and predicting.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch. L. Baum, L. Sarver, T. Strickland, EVA, MVA and CEO Compensation: Further Evidence, "American Business Review", 2004, June
  2. M. Siudak, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  3. A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  4. G.B. Steward III, EVA: Fact and fantasy, "Journal of Applied Corporate Finance" 1994, Summer
  5. G.C. Biddle, R.M. Bowen, J.S. Wallace, Evidence on EVA, "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, 12 Summer
  6. J.K. Kramer, G. Pushner, An empirical analysis of Economic Value Added as a proxy for Market Value Added, "Financial Practice and Education" 1997 Spring/Summer
  7. J. Kim, J. Ahn, J. Yun, Economic Value Added (EVA) as a Proxy for Market Value Added (MVA) and Accounting Earnings: Empirical Evidence from Business Cycle, "The Journal of Accounting and Finance Research" 2004, Vol. 12 No. 1, Spring
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu