BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Numbers and Spatial Distribution of Payments Granting Decisions within the Common Agricultural Policy Measures Implemented in Poland over Years 2002-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 3, s. 126-136, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Finansowanie rolnictwa
Spatial distribution, Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The article offers an assessment of spatial differences in the structure of payment granting decisions under the EU Common Agricultural Policy. The analysis was conducted for individual EU assistance measures divided into two groups: 1) intensifying measures, intended to step up production and improve the competitiveness of agriculture and 2) extensifying measures, intended to improve the environment and to help rural areas to diversify into non-agricultural activities. It was demonstrated that payments of group 2 prevailed in numerical terms, which was largely a result of the high participation of agricultural holdings in the agri-environmental programme (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. [2007]: Geografia rolnictwa Polski (Geography of Polish agriculture). PWE, Warsaw
  2. Głębocki B., Rudnicki R. [2008]: Uwarunkowania zewnętrzne oraz cechy wewnętrzne procesu absorpcji funduszu SAPARD (External determinants and internal features of the process of absorption of the SAPARD fund). [In:] Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD - studium przestrzenne. R. Rudnicki (ed.). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna no. 2, pp. 15- 34.
  3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (Rural Development Plan 2004-2006). [2004]. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warsaw.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Programme for the years 2007-2013). [2007]. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warsaw.
  5. Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD - studium przestrzenne (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development SAPARD). [2008]. R. Rudnicki (ed.). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna no. 2.
  6. Rudnicki R. [2009]: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006 (Structural pensions as a factor of agrarian and demographic changes in Polish agriculture over the years 2004-2006). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 391.
  7. Rudnicki R. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce (Spatial differences in in the use of European Union funds by agricultural holdings in Poland). [In:] Studia i prace z geografii i geologii no. 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 391.
  8. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (Sectoral Operational Programme 'Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development'). [2004]. [In:] Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu