BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Julia (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
Festiwale jako sposób na tworzenie potencjału turystycznego miasta
Festivals - a Way to Create Tourism Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 305-314, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Regionalne aspekty rozwoju potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Miasto
Tourism, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie festiwali na arenie wydarzeń kulturalnych nie pozostaje bez wpływu na rynek turystyczny. Korzyści, jakie z festiwali może czerpać turystyka, są wyjątkowe, należy tu między innymi wymienić: możliwość poszerzenia oferty produktów turystycznych, wydłużenie sezonu lub poszerzenie segmentu odbiorców. Festiwale umożliwiają publiczności spędzenie intensywnych i wyjątkowych chwil, dają możliwość spotkania z kulturą ludową, wysoką czy popularną, z artystami z różnych stron świata, ze szczególnym motywem lub formą sztuki. Festiwale wraz z innymi wyjątkowymi wydarzeniami są jednym z głównych czynników przyciągających turystów w określone miejsce i mogą mieć decydujące znaczenie przy wyborze celu podróży turystycznej. (fragment tekstu)

The article concentrates on event tourism, especially festivals as possible means to create the tourism potential of a city. Basing on literature and research the phenomenon of festivals is analysed toward possible use of this form of cultural tourism in creating tourism attractiveness of a destination. The example of two festivals is brought to show practical implications that concern possible strategies and management issues for cities to develop a tourism potential based on festival tourism. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 408.
  2. D. Getz, Event tourism: Definition, evolution and research, "Tourism Management" 2008, nr 29, s. 403-428.
  3. R. Stokes, Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain, "Tourism Management" 2008, nr 29, s. 252-262.
  4. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 46.
  5. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, Warszawa 1999.
  6. L. Puczkó, T. Rátz, The Budapest Spring Festival: a Festival for Hungarians?, [w:] Cultural Attractions and European Tourism, red. G. Richards, CAB International, 2001, s. 199-214.
  7. N. Arnold, Festival Tourism: Recognizing the Challenges; Linking Multiple Pathways between Global Villages of the New Century, [w:] Tourism in the 21st Century. Reflections on experience, red. B. Faulkner, G. Moscardo, E. Laws, Continuum, New York 2000, s. 130-162.
  8. L. Puczkó, T. Rátz, The Budapest Spring Festival: a Festival for Hungarians?, [w:] Cultural Attractions and European Tourism, red. G. Richards, CAB International, 2001, s. 199-214.
  9. J. Gołębiewska, Uczestnictwo w kulturze a rozwój turystyki kulturowej, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, WSZ "Edukacja", Wrocław 2008, s. 347-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu