BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym - studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla
Coding Communication Message in the Cultural Context - an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 363-374, il., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Reklama, Kultura
Advertising, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony problematyce różnicowania przekazu promocyjnego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnic w kodowaniu przekazów społecznych w kulturach wysoko-, średnio- i niskokontekstowych. Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, stanowi wprowadzenie do poruszanych w tekście problemów kodowania przekazu, specyfiki reklamy społecznej oraz tworzenia reklamy z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Druga część zawiera wyniki analizy przekazów społecznych oraz wnioski.(abstrakt oryginalny)

The paper is focused on differentiation of communication message taking into consideration cultural context. The goal of this paper is to present different types of social message's coding in the law-, medium-, and high context cultures. The text is divided into two parts. In the first one, theoretical background of advertising coding, social advertising features and cultural context are presented. The second part includes the results of the social campaigns' analysis and conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 2. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 4. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
 5. Ograniczenia polityki standaryzacji komunikatów promocyjnych ze względu na uwarunkowania kulturowe potwierdza przegląd kampanii dokonany w: A. Mudroch, Kreatywność w reklamie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 165-171.
 6. J.W. Carey, A cultural approach to communication, "Communication", vol. 2, s. 1-22.
 7. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych, w: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 9. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 10. R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 11. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. W. Wymer Jr., P. Knowles, R. Gomes, Non Profit Marketing. Marketing Management for Charitable and Nongovernmental Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu