BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych
The Attitudes of Poles Towards Advertisement in the Years 1992-2009 Based on Selected Secondary Researches
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 375-384, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Reklama
Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez ostatnich 20 lat reklama stała się najbardziej popularnym, jednocześnie najbardziej widocznym instrumentem polskiego marketingu. Jednak mimo początkowego entuzjazmu i ugruntowanej pozycji reklamy, obserwuje się obecnie zmiany postawy Polaków wobec tego obszaru działalności przedsiębiorstw, wręcz coraz większe zniechęcenie reklamą. Fakt ten wymusza konieczność szukania coraz to innych, nowych sposobów przyciągania uwagi potencjalnego klienta. Pojawiają się więc coraz częściej reklamy kontrowersyjne - prowokacyjne, mające na celu wywołanie skandalu, by zwrócić uwagę na dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian postaw i stosunku polskiego konsumenta do reklamy od 1992 roku do 2009 roku w oparciu o istniejące badania wtórne dwóch najbardziej znanych agencji badawczych tj. Pentor i CBOS.(abstrakt oryginalny)

During the last twenty years advertisement has become one of the most popular and most visible instruments of Polish marketing. Although the observed at first enthusiasm and stabile position of advertisement there can be seen a meaningful change in the Poles' attitudes towards this domain of enterprises' activities, what is more, this attitude starts to remind disaffection. This fact forces to look for some different, new ways of attracting attention of the potential customer. Due to this fact, there appear controversial - teasing advertisements more frequently, which are supposed to make the product visible by provoking the scandal. The aim of the paper is the analysis of the change in the attitude of the Polish consumers towards the advertisement in the period from 1992 to 2009, based on the secondary researches of two foremost research companies in Poland Pentor and CBOS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
  2. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. J. Dohnalik, Postawy Polaków wobec reklamy, http://www.pentor.pl/16595.xml.
  4. J. Dohnalik, Stosunek Polaków do reklamy, http://www.pentor.pl/35649.xml.
  5. J. Dohnalik, Reklama, jak staje się niekochaną, http://www.pentor.pl/57738.xml.
  6. A. Adamska, W kierunku produkt placement, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk109.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu