BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Awedyk Matylda (AWF Poznań)
Tytuł
Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz ekonomiczna turystów uczestniczących w pozaeuropejskich wycieczkach poznawczych
Social-Demographic and Economical Characteristics of Tourists Participating on Outbound Sightseeing Tours
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 317-331, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka
Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna pozaeuropejska turystyka poznawcza Polaków ma historię dość krótką. Przed zmianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 roku, organizacja, struktury i sposób funkcjonowania gospodarki nie pozwalały na swobodne podróże poza granice kraju, zwłaszcza na inne kontynenty. Nowe możliwości, nieograniczone programem politycznym wyłoniły turystów nastawionych na konkretny rodzaj turystyki. Między innymi wytworzyła się grupa zwolenników turystyki poznawczej, wyrażająca chęć poznania innych regionów świata. Niedostępne dotychczas dla większości społeczeństwa odległe, egzotyczne kraje stały się szczególnym przedmiotem zainteresowania. (fragment tekstu)

Thank to the variety of travel agencies' offer regarding outbound sightseeing tours tourists may adapt the type of the chosen trip to their needs and preferences. The situation in this respect changed in Poland dramatically when political transformation was reflected in citizens' social life with tourism (including outbound tourism) forming its significant part. Sightseeing tourism as part of cultural tourism, constitutes an alternative for mass leisure tourism and at the same time is second the most popular form of tourism in the World. It is created by tourists driven by different motives. This paper presents the social, demographic and economical profile of tourists participating in outbound sightseeing tours. The scope of author's research regarding such tourists includes: age and gender, marital status, education and income, professional activity and place of residence. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Balicka-Kozłowska, Potrzeby socjalne ludzi starszych oraz ich zaspokajanie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1981.
  2. G.M.S. Dann, Senior Tourism, "Annals of Tourism Research" 2001, vol. 28.
  3. E. Dziegeć, S. Liszewski, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Univ. Łódź, "Turyzm", z. 1, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu