BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryndziak Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Opodatkowanie jako instrument polityki ochrony środowiska
Taxation as an Instrument of Environmental Policy
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 25-37, bibliogr. 19 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Instrumenty ochrony środowiska, Opodatkowanie, Podatki ekologiczne
Environmental protection, Instruments for environment protection, Taxation, Green taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper provides an overview of key economic issues in the use of taxation as an instrument of environmental policy. This article presents the concept of the ecological tax reform as the process of shifting the tax burden from employment, income and investment, to pollution and waste. This paper reviews the theoretical problems of ETR like double dividend hypothesis. The purpose of this article is to show the variety of green taxes in EU Member States and the Polish tax solutions applied in this regard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 888.
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r., Dz.U z 2005 r., Nr 25, poz. 202, ze zm.
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
 5. Bosquet B., Environmental tax reform: does it work? A survey of the empirical evidence, Ecological Economics 2000/34, s. 19-32.
 6. Environmental Taxes and Green Tax Reform, OECD, Paris 1997.
 7. Fullerton D., Metcal G.E., Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis: Did You Really Expect Something For Nothing?, Chicago - Kent Law Review 1998/73/1, s. 221-256.
 8. Fullerton D., Leicester A., Smith S., Environmental Taxes, NBER Working Paper Series 2008/14197.
 9. Goulder, L.H., Environmental Taxation and the "Double Dividend": A Reader's Guide, International Tax and Public Finance 1995/2, s. 157-183.
 10. Guziejewska B., Podatek ekologiczny jako instrument nowoczesnej polityki fiskalnej, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Ekonomiczne Problemy Usług, 2009/36, s. 115-121.
 11. Hamilton C., Schlegelmilch K., Hoerenr A., Milne J., Environmental Tax Reform, Australian Conservation Foundation, Melbourne 2000.
 12. Klok J., Larsen A., Dahl A., Hansen K., Ecological Tax Reform in Denmark: history and social acceptability, Energy Policy 2006/34, s. 905-916.
 13. Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2003.
 14. Kudełko M., Pękala E., Ekologiczna reforma podatkowa - wyzwania i ograniczenia, Problemy Ekologii 2008/12/1, s. 17-24.
 15. Podstawka M., Finanse, PWN, Warszawa 2010.
 16. Polarczyk K., Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 17. Śleszyński J., Ekologiczna reforma fiskalna w krajach Unii Europejskiej, [w:] Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2005, s. 9-30.
 18. The double dividend and environmental tax reforms in Europe, EC-IILS, Joint Discussion Paper Series No. 13, International Labour Organisation, 2011.
 19. The Political Economy of Environmentally Related Taxes, OECD, Paris 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu