BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław A. (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej
Forms and Variants of Brand's Usage in Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 409-421, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Marka, Komunikowanie marketingowe
Brand, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor podejmuje próbę klasyfikacji stosowania marki w komunikacji marketingowej. Oparł się o badania empiryczne o charakterze pilotażowym, w których analizował reklamy prasowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim. Według niego można wyróżnić dwie podstawowe formy i pięć wariantów stosowaniu marki w komunikacie marketingowym: bez marki, jedna marka, architektura marek, współpraca marek, stosowanie elementów wsparcia marki.(abstrakt oryginalny)

In the paper the author attempts to make a classification of brand's usage in marketing communication. The preliminary empirical research has been carried out. They contained the analysis of nationwide press and TV advertising in Polish market. On this ground the author distinguished two forms and five variants of brand's usage in marketing communication: without brand, one brand, brand's architecture, brand's cooperation, using brand's assistance elements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 2. Biznes międzynarodowy, red. M.K. Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 3. L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003.
 4. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 5. M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Helion, Gliwice 2006.
 6. K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. European Perspective, Pearson Education, Essex 2008.
 7. J. Kall, ToŜsamość marek należących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 8. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 9. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001.
 11. Czytacz czytelnikiem, "Press" 2009, nr 11, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu