BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ewolucja strategii firm medialnych w dobie konwergencji
Evolution of Media Companies Strategy in the Era of Convergence
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 423-431, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Media, Planowanie strategii marketingowej, Konwergencja
Company development strategy, Media, Marketing strategy planning, Convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krajowy i zagraniczny rynek mediów przeżywa wraz z cyfryzacją bezprecedensowe zmiany określane mianem konwergencji. Dla firm medialnych oznaczają one konieczność nowego podejścia do strategii marketingowych uwzględniających aktywność dotychczas pasywnych odbiorców. Stają się oni bowiem nie tylko twórcami mediów, ale migrują pomiędzy medialnymi platformami na niespotykaną dotychczas skalę. Podążając za odbiorcami i starając się zachować dotychczasowe wpływy z kampanii marketingowych, działające juŜ na rynku media obierają strategię konwergencji, a jednocześnie bronią swoich pozycji. Naturalnym stanem tak nowo kreowanego medialnego środowiska marketingowego jest nieustanna zmiana i wyjątkowy z historycznej perspektywy brak poczucia stabilizacji.(abstrakt oryginalny)

Due to the digitization, domestic and foreign media market is experiencing unprecedented changes known as convergence. For media companies, they represent the need for new approach to marketing that provide for activity of hitherto passive audience. Not only they become the creators of media, but also migrate between media platforms at an unprecedented rate. Media adopt the strategy of convergence in order to follow the customers, retain existing revenue from marketing campaigns and defend their market positions. The natural state of the newly created media marketing environment is constant change and - unique from a historical perspective - lack of a sense of stability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.O. Wirth, Issue in Media Convergence, w: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olsmted, M.O. With, Handbook of media management and economics, Routledge 2006, s. 445.
 2. W. Lowrey, G.L. Daniels, Predictors of Convergence Curricula in Journalism and Mass Communication Programs, "Journalism and Mass Communication Educator" 2005, no. 60, s. 32-46.
 3. F. Hacklin, Management of Convergence in Innovation: Strategies and Capabilities for Value Creation Beyond Blurring Industry Boundaries, Springer 2007.
 4. D. Yoffie, Competing in the Age of Digital Convergence, "California Management Review" 1996, vol. 38, no. 4, s. 33.
 5. T.F. Baldwin, D.S. McVoy, Ch. Steinfield, Covergence: Integrating Media, Information and Communication, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 1996.
 6. J.V. Pavlik, S. McIntosh, Converging Media: An Introduction to Mass Communication, Allyn and Bacon, Boston 2004.
 7. P. Shoemaker, S. Reese, Mediating the message: Theories of influences on mass media content, Longman New York 1996.
 8. P. Boczkowski, The Construction of Online Newspapers: patterns of multimedia and interactive communication in three online newsrooms, ICA Communication in Borderlands Conference, San Diego 2003, 23-27 May.
 9. N.W. Jankowski, M. Van Selm, Traditional Newsmedia Online: an examination of added values, "Communications" 2000, vol. 25, no. 1, s. 85-101.
 10. S.M. Chan-Olmsted, J. Park, From On-Air to Online World: Examining the Content and Structures of Broadcast TV Stations' Web Sites, "Journalism&Mass Communication Quarterly" 2000, vol. 77, no. 2, s. 321.
 11. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge 1999.
 12. S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor, The Natural Life Cycle of New Media Evolution, "New Media&Society" 2004, vol. 6, no.6, s. 714.
 13. E.M. Rogers, Communication Technology - New Media in Society, Free Press, New York 1986.
 14. J. Naughton, A Brief History of the Future - the Origins of the Internet, Phoenix, London 2000.
 15. G.L. Jackaway, Media at War: Radio's Challenge to the Newspapers, 1924-1939, Praeger, Westport 1995.
 16. J. Turow, Media Today: An Introduction to Mass Communication, Taylor&Francis 2008.
 17. G. Lawson-Borders, Media organizations and convergence: case studies of media convergence pioneers, Lawrence - Erlbaum, Mahwah - London 2006.
 18. T.L. Adams, N. Clark, The Internet - Effective Online Communication, New York 2001.
 19. B. Gunter, News and the Net, New Jersey: Lawrence Erlbaum, Mahwah - London 2003.
 20. L. Dailey; L. Demo, M. Spillman, The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms, "Atlantic Journal of Communication" 2007, Vol. 13, no. 3, s. 150-168.
 21. J. Palmer, L. Eriksen, Digital news: Content, delivery, and value propositions for an intangible product, "Journal of End User Computing" 2000, vol. 12, no. 2, s. 11-19.
 22. M. Zingarelli, Surfing the Wave of Flux: A Journey into How Conventional Media are Adapting to Meet the Demands of the New Online Medium, Carleton University, Ottawa 2000.
 23. S. Chan-Olmstead, J.S. Park, From on-air to online world: Examining the content and structures of broadcast TV stations' Web sites, "Journalism and Mass Communication Quarterly" 2000, vol. 77, nr 2.
 24. C. Lin, Carolyn, L.W. Jeffres, Comparing distinctions and similarities across websites of newspapers, radio stations, and television stations, "Journalism and Mass Communication Quarterly" 2001, vol. 78, nr 3.
 25. S. Lacy, D. Riffe, The impact of content of competition and group ownership on radio news, "Journalism Quarterly" 1994, vol. 71, nr 3, s. 583-593.
 26. E.E. Dennis, S. Warley, J. Sherida, Doing Digital: An Assessment of the Top 25 U.S. Media Companies and their Digital Strategies, "Journal of Media Business Studies" 2006, vol. 3, no. 1, s. 47-48.
 27. R. Miles, C. Snow, Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford business classics, Stanford University Press 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu