BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieplucha Piotr (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP
Prometheism and Conception of Intermarium in Political and Legal Practice and Diplomacy of the Second Polish Republic
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 39-55, bibliogr. 21 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Historia polityczna, Historia prawa, Dyplomacja, Polityka zagraniczna
Political history, Legal history, Diplomacy, Foreign policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
The Author demonstrates the influence of prometheism and the political, legal and institutional conception of Intermarium and the diplomacy of the interwar Poland as a necessary provision of the security against the aggression of the former invaders. In the first place author presents the definitions of prometheism and Intermarium. He describes the impact of the most important, political and legal ideas in Poland before World War II. To do so the Author presents a dispute between the National Democracy, the political group of Marshal Józef Piłsudski and the environment of the youth conservatives. Representatives of national thought postulated the creation of a unified state in terms of ethnic. They were sceptical about building the Central and East European block. In turn, Pilsudski's environment and youth conservatives proposed the creation of a strong alliance between states of Central and East Europe. In the same time they supported the independence movements in the Soviet Union. Author also points out an example of the "Grabski Education Act" and the activities of the Eastern Institute in Warsaw. In this context, he analyses the impact of prometheism and the conception of Intermarium on the legal and institutional life of the Second Polish Republic. In the last part of the article he presents the polish diplomatic efforts in the first years after Poland regained independence. These diplomatic attempts were aimed to create a coalition of countries in Central and East Europe. The main purpose of this coalition was to defend the common interests of the new states against the Russian and German threat.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bączkowski W., Czy prometeizm jest fikcją i fantazją?, [w:] O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2005, s. 84-85, 119-136.
 2. Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009.
 3. Bocheński A., Poglądy Jana Ludwika Popławskiego na sprawy narodowościowe, [w:] M. Król (red.), Adolf Bocheński, Historia i polityka. Wybór publicystyki, PIW, Warszawa 1989, s. 168-179.
 4. Bocheński A., Problem polityczny Ziemi Czerwińskiej, [w:] P. Kowal (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2002, s. 169-210.
 5. Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwestia polska, wyd. 7 popr. i uzup. na podst. wyd. z 1938 r., Nortom, Wrocław 2013.
 6. Halczak B., Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej, Wyd. WSP TK, Zielona Góra 2000.
 7. Jędruszczak T. (red.), Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, T. I: 1918-1932, PAX, Warszawa 1989.
 8. Kamiński M., Polityka Zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Wyd. LTW, Warszawa 1998.
 9. Kwiecień M., Mazur G., Działalność prometejska i dywersyjna na Wschodzie, Zeszyty Historyczne 2002/140, s. 110-112.
 10. Maj I., Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939, RYTM - Instytut Studiów Politycznych PAN, Łódź 2007.
 11. Moch M., Michał Romer - "Polak litewski", "krajowiec", spadkobierca tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] J. Mędelska (red.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2010, s. 90.
 12. Mróz A., Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP, [w:] A. Gil (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin - Warszawa 2009, s. 20-23.
 13. Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, ARCANA, Kraków 2008.
 14. Nowak-Kiełbikowa M., Konstanty Skirmunt: polityk i dyplomata, Neriton, Warszawa 1998.
 15. Okulewicz P., Koncepcja Międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu J. Piłsudskiego w latach 1918 - 1926, Wyd. Poznańskie, Poznań 2001.
 16. Sielezin J.R., Naród i państwo w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1887-1939), [w:] T. Sikorski (red.), Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona Pamięci Profesora Romana Wapińskiego (1931-2008), T. I: Koncepcje - Ludzie, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 37, 39-40.
 17. Sikorski T. (red.), Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona Pamięci Profesora Romana Wapińskiego (1931-2008), T. I: Koncepcje - Ludzie, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.
 18. Szklennik A., Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju, [w:] J. Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 - 9 września 1920), Neriton, Warszawa 2003, s. 26.
 19. Tomaszewski J., Dokument z 1934 r. o zasadach polskiej polityki w Europie środkowej i na Bałkanach, Przegląd Historyczny 1985/4, s. 795-818.
 20. Ujazdowski K.M., Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, Iskry, Warszawa 2005.
 21. Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939: ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu