BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów
Importance of Advertising in the Consumers' Decision-Making Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 443-454, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Reklama, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Advertising, Consumer decision, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarki wolnorynkowej w Polsce w minionym dwudziestoleciu wywołał prawdziwą eksplozję działań reklamowych. W krótkim czasie reklama przeniknęła życie polskich konsumentów, zmieniając ich styl życia, wzorce konsumpcji, hierarchię wartości. Dzięki walorom informacyjnym stała się liczącym czynnikiem determinującym decyzje zakupowe. Z biegiem czasu zafascynowanie reklamą uległo jednak osłabieniu. Zmienił się stosunek do działań reklamowych jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Czy oznacza to jednak, że reklama straciła swą zdolność motywowania do zakupów? Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się znaczenie reklamy jako czynnika determinującego zachowania konsumentów w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez autora w 2009 wraz z odniesieniami do badań wcześniejszych.(abstrakt oryginalny)

Development of the free-market economy in Poland in the previous twenty years caused a real explosion of advertising actions. In a short time, advertising penetrated Polish consumers' lives, changing their lifestyles, consumption patterns, hierarchy of values. Owing to information values, it became an important factor determining the purchasing decisions. However, over time fascination of advertising declined. The attitude towards advertising actions as the socioeconomic phenomenon changed. Does it, however, mean that advertising has lost its ability to motivate for shopping? The study is an attempt to answer the question how there is changing importance of advertising as a factor determining consumers' behaviour based on results of the surveys carried out by the author in 2009, together with reference to earlier surveys and studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Mruk, Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, "Handel Wewnętrzny", 2009, nr 4-5, s. 45.
  2. G. Zaltman, Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu, Forum, Poznań 2005.
  3. Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
  4. A. Jachnis, J. F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998.
  5. R. Nowacki, Reklama - wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji?, w: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 339-348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu