BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w kontekście różnic kulturowych
The Chosen Aspects of Marketing Communication in the Context of Cultural Differences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 463-473
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Różnice kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe, Rynki międzynarodowe, Marketing przedsiębiorstwa
Marketing communication, Cultural differences, Cultural diversity, International market, Enterprise marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje charakterystykę problemów związanych z działalnością marketingową przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Omówione zostały zagadnienia związane ze zróżnicowaniem kulturowym globalnego rynku oraz uwarunkowane kulturowo zachowania konsumentów. Zaprezentowane zostały czynniki kulturowe, społeczne, religijne oraz obyczajowe związane z percepcją przekazu marketingowego przez konsumentów. W tym kontekście omówione zostały założenia marketingu międzykulturowego oraz determinanty skutecznej komunikacji międzykulturowej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the problems connected with marketing activity of enterprises on international market. The questions connected with cultural differentiation of global market and cultural conditioned consumers' behaviour have been presented. The cultural, social and religious factors connected with perception of marketing communication by consumers have been presented. In this context the assumption of cross-cultural marketing have been discussed as well as the determinants of effective cross-cultural communication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 222.
 2. J. Daniels, International Business, Addison Wesley, Massachusetts 1989, s. 29.
 3. J. Bohdanowicz, M. Awdziej, Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję, w: Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, red. M. Neymann, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 143.
 4. Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, Novato 2000, s. 4.
 5. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 6. M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 7. M. Chutnik, M. Nawalaniec, Style kulturowe jako style komunikacji, w: Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, red. A. Małachowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s.11-12.
 8. R.L. Wiessman, Intercultural Communication Theory, Sage Publications, London-New Delhi 1995, s. 118-220.
 9. W. Ruigrok, H. Wagner, Internationalization and Performance. An Organizational Learning Perspective, "Management International Review" 2003, nr 43, s. 67.
 10. D.L. Loudon, A.J. DelIa Bitta, Consumer Behaviour, McGraw Hil1, New York 1993, s. 122.
 11. I. Rutkowski, Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek europejski - wyzwania marketingowe, w: Euromarketing, koncepcje, strategie, metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 23.
 12. Ph. Kotler, Marketing Management, Pearson Education International, New Jersey 2003, s. 402.
 13. S. Hollensen, Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Pearson Education, London 2001.
 14. M. Snell-Hornby, Handbuch Translation, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1999.
 15. M. White, A Short Course in International Marketing Blunders, World Trade Press, Novato 2002.
 16. M. Bartosik, Opakowanie na eksport, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3, s. 20.
 17. S. Dahl, Cross-Cultural Advertising Research. What Do We Know About the Influence of Culture on Advertising?, Middlesex University Business School, London 2004.
 18. S. Dahl, Transfer Report. Cultural Values in Advertising, University of Luton, London 2000.
 19. E. Glińska, K. Krot, D. Siemianko, K.Kubacki, Etnocentryzm w postawach młodych konsumentów piwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2008, nr 249, s. 123-124.
 20. M. Sajdakowska, Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, "Technologia Alimentaria" 2003, nr 3, s. 17.
 21. C. Min Han, The Role of Consumer Patriotism in the Choice of Domestic versus Foreign Products, "Journal of Advertising Research" 1988, nr 4, s. 25-32.
 22. T. Smoleń, Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 729, Kraków 2006, s. 125-141.
 23. W.J. Bilkey, E. Nes, Country-of-origin effects on product evaluations , "Journal of International Business Studies" 1982, nr 5, s. 67-82.
 24. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 25. J.C. Usunier, Marketing across Cultures , Prentice Hall, Harlow-Essex 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu