BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
System mikro kredytów we Francji
System of Microcredits in France
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 135-142, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Kredyt, Kredytowanie działalności gospodarczej
Credit, Business financing with loans
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
Abstrakt
W artykule przedstawiono i porównano dwa systemy oferujące mikrokredyty we Francji - ADIE i France Active. Mimo różnic spowodowanych odmiennością środowisk, do których są adresowane, i odmiennymi sposobami pozyskiwania środków na mikrokredyty oraz różnymi systemami ich dystrybucji i zabezpieczeń, idee mikrokredytowania łączy ten sam cel: pobudzenie inicjatywy przedsiębiorczości, zwiększenie integracji społecznej, rozbudzenie wiary we własne siły i pomoc innych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. Sukces Francji we wprowadzeniu systemu mikrokredytów do praktyki gospodarczej i polityki kredytowo-pożyczkowej świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju inicjatywy i może być wzorem dla innych krajów, nie tylko słabiej rozwiniętych(fragment tekstu)

The article presents and compares two systems of microfinance in France, offered by two different organizations - ADIE and France Initiative. Despite many differences in: target groups, ways of obtaining funds for microcredits, channels of distributions and systems of guarantees, both ideas of microcrediting serve the same purpose: helping people in difficulties and enhancing social cohesion(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Monografie i Opracowania 558, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
  2. A. Kurczewska, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu