BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muchowska-Zwara Karolina
Tytuł
Specyficzne problemy prawne i praktyczne związane z pełnomocnictwem udzielanym do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 23 ust. 2 prawa zamówień publicznych
The Specific Legal and Practical Issues Related to a Power of Attorney Granted to Represent a Consortium in a Public Procurement Award Procedure - Article 23(2) of the Public Procurement Law
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 69-78, bibliogr. 21 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Pełnomocnictwo, Konsorcjum, Prawo zamówień publicznych, Regulacje prawne, Zamówienia publiczne, Orzecznictwo sądu
Power of attorney, Consortium, Public Procurement Act, Legal regulations, Public procurement, Judicial decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article introduces the specific principles of granting a power of attorney and representing the consortium members jointly competing for a public procurement - according to the article 23(2) of the Public Procurement Law (PPL), economic operators jointly competing for the public procurement appoint an attorney-in-fact to represent them in the public procurement award procedure or to represent them in the procedure and conclude an agreement on public procurement. Under the art. 14 PPL the relevant provisions of the Civil Code (CC) are applicable in this regard. The most important of these principles may be summarized as follows: 1) a power of attorney should be granted in a standard written form (but it has not to be in a separate document or a joint document signed by all consortium members); 2) it should be of at least generic nature and at least an authorization, granted by all entities in a consortium, for an attorney-in-fact to perform on their behalf actions in the public procurement award procedure and - possibly - to sign an agreement on public procurement, must arise from it; 3) several attorneys-in-fact of the same scope of the received authorization may be appointed; 4) pursuant to art. 26(3) both, a defect in the form of lack of earlier appointment of an attorney-in-fact, as well as performing this action improperly may be retrospectively validate; 5) despite the undeniable order arising from art. 23(2) PPL, one should opt for the possibility that the consortium members may compete for a public procurement awarding despite failure to provide contracting authority a power of attorney document granted to one of them or a third party, and even without granting of such power of attorney; 6) it is possible to change an attorney-in-fact during the procedure; 7) the separate issue is the representation of consortium members during the procedure to which the provisions of the Civil Procedure Code (CPC) shall apply; economic operators' attorney-in-fact appointed pursuant to art. 23(2) PPL may be an attorney-in-law of the entities forming the consortium only if it meets the requirements set out in art. 87 CPC and this is separately for each consortium member.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101.
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
 4. Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
 5. Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 7. Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, Warszawa 2014.
 8. Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 9. Stecki L., Konsorcjum, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1997.
 10. Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 11. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2010 roku, sygn. III CZP 25/10 - LEX nr 602808.
 12. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 września 2005 roku, sygn. C-129/04, w sprawie Espace Trianon SA i Societe valonne de location-financement SA (Sofibai) vs. Office communautaire et regional de la formation professionelle et de employ (FOREM), opublikowane w ECR nr 8-9A, poz. I-07805.
 13. Wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2012 roku, sygn. KIO 1602/12; KIO 1607/12; KIO 1613/12; KIO 1616/12; KIO 1617/12; KIO 1618/12 - LEX nr 1216051.
 14. Wyrok KIO z dnia 12 marca 2012 roku, sygn. KIO 407/12 - LEX nr 1129945.
 15. Wyrok KIO z dnia 17 marca 2011 roku, sygn. KIO 462/11 - LEX nr 788160.
 16. Wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2012 roku, sygn. KIO 19/12 - LEX nr 1108887.
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 roku, sygn. V CSK 475/10 - LEX nr 1108492.
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku, sygn. XXIII Ga 380/11 - LEX nr 1222136.
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2011 roku, sygn. XXIII Ga 416/11 - LEX nr 1124963.
 20. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 roku, sygn. X Ga 65/06, niepubl. - za J.E. Nowicki, Prawo zamówień...
 21. Wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 10 listopada 2005 roku, sygn. UZP/ZO/0-3287/05 - LEX nr 1129748.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu