BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości i korzyści z wykorzystania internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami
Possibilities and Advantages of Internet Use in Contacts Between Insurance Companies and Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 491-499, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Internet, Komunikowanie w internecie, Ubezpieczenia
Internet, Communication on the Internet, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał tkwiący w Internecie sprawia, że firmy potrafiące wykorzystać jego możliwości są w stanie zaoferować tzw. wartość dodaną, przejawiającą się zwłaszcza w zapewnieniu szybszego i pełniejszego dostępu do informacji oraz sprawniejszej obsługi klientów, pozyskując zarazem w ten sposób dodatkowe szanse rozwoju. Niezbędność wykorzystania takich szans dotyczy przede wszystkim firm funkcjonujących na rynkach silnie konkurencyjnych, do których zalicza się m.in. rynek ubezpieczeniowy.(abstrakt oryginalny)

The Internet potential creates possibilities for companies to offer an added-value that shows up in forms of faster and more complete access to information and in improved customer service. Consequently it creates the possibility for increased development chances. Necessity of use of such chances influences most of all companies functioning on strong competitive markets, like the insurance market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E-Business: Verstärkte Konkurrenz und Kostendruck, w: Europa im Fokus: Struktureller Wandel in der Nichtleben-Versicherung, Swiss Re, "Sigma" 2000, nr 3, s. 34.
 2. C. Kuhlmann, E-Business in der Versicherungswirtschaft: neue B2B-Geschäftsmodelle im Internet und deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette aus Sicht eines Versicherungsunternehmens, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2002.
 3. Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. G. Rosa, Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.
 6. M. Bruhn, B. Stauss, Dienstleistungsinnovation, Gabler, Wiesbaden 2004.
 7. A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 8. Kurek, Elementy umożliwiające ocenę konkurencyjności zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom III, Ubezpieczenia, red. K. Znaniecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 152.
 9. S. Flejterski, Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego, PTE, Szczecin 1998.
 10. L. Dziawgo, Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie, Wyd. UMK, Toruń 2005.
 11. N. Klein, Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main 2005.
 12. M. Ratajczak, SprzedaŜ ubezpieczeń przez Internet a wynik ekonomiczny zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI. Tom III, Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 93-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu