BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Projektowanie ergonomiczne systemów z uwzględnieniem kompetencji wykonawców zadań
Ergonomic Design of Systems Based on Workers' Competences
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2014, nr 63, s. 185-194, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ergonomia, Kompetencje pracownicze, Projektowanie systemu komunikacji
Ergonomics, Employees competencies, Design of communication system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metody badania technicznych i społecznych kompetencji pracowników jako narzędzia, które może zostać wykorzystane w projektowaniu makroergonomicznym systemów wytwórczych. Scharakteryzowano etapy projektowania systemów pod względem kryterium ergonomicznego. Następnie przedstawiono przykład analizy zadań szczegółowych inżyniera procesu wraz z jego profilem kompetencyjnym, który został uwzględniony podczas ergonomicznego projektowania systemu. (abstrakt oryginalny)

The issue of ergonomic design of systems based on knowledge of workers' competences is introduced in this article. Stages of system design in terms of ergonomic criteria are characterized. Subsequently, an example is presented of an analysis of specific tasks of a process engineer along with his competence profile, which has been included in the de-sign of the ergonomic system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1985.
 2. Bąbiński Cz., Elementy nauki o projektowaniu, WNT, Warszawa 1972.
 3. Cukrowska L., Ocena ryzyka zawodowego zagrożeń psychospołecznych na przykładzie stanowiska pracownika działu obsługi klienta, w: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii, red. E. Górska, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Warszawa 2011, s. 62.
 4. Górska E., Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Warszawa 2011.
 5. Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 6. Jasiak A., Kryterium czynnika ludzkiego w projektowaniu systemów wytwarzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 5, Wyd. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 8. Kurnal J., Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 9. Kurnal J., Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972.
 10. Mreła H., Techniki organizowania pracy, PWE, Warszawa 1975.
 11. Pacholski L., Ergonomia, Politechnika Poznańska, Poznań 1986.
 12. Pacholski L., Human factor in robotical and managerial application of artificial intelligence, w: Macroergonomics vs social ergonomics, red. L. Pacholski, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 45-60.
 13. Pacholski L., Jasiak A., Makroergonomia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 14. Sławińska M., Górny A., Wiedza ergonomiczna w sterowaniu bezpieczeństwem systemu pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2011, nr 1 (7), s. 49-61 ISSN-1895-3794.
 15. Spychała M., Projektowanie procesów produkcyjnych z uwzględnieniem kompetencji technicznych pracowników, w: IV Międzynarodowa Konferencja "Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem", Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Słowacja, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, czerwiec 2007, nr 6 (689).
 16. Tytyk E., Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1991 .
 17. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9415
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu