BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Golden Rules for Financing in Practice Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 143-152, tabl., wykr.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza i ocena wzajemnych relacji pomiędzy strukturą majątku a strukturą kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, określanych w literaturze przedmiotu mianem złotych reguł finansowania. Dane do analiz w większości zostały zaczerpnięte z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na to, że obowiązek sprawozdawczy względem GUS nie obejmuje wszystkich podmiotów gospodarczych - tylko przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż 9 osób - tzw. mikroprzedsiębiorstwa nie zostały objęte analizą. Jednocześnie należy nadmienić, że dane dotyczące wielkości finansowych mogły być pozyskane jedynie od tych jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe bądź księgę przychodów i rozchodów. Biorąc pod uwagę wymienione ograniczenia należy pamiętać, że przeprowadzone analizy nie oddają istoty i nie charakteryzują całej grupy małych i średnich przedsiębiorstw, pozostawiając pewne podmioty poza obszarem zainteresowania(fragment tekstu)

Explored in this article is to analyze the rate between structure of property and capital structure of small and medium-sized enterprises in Poland, described in the literature as golden rules for financing. Empirical studies reveal that in Poland the most popular source of financing since 2004, including equity investments are, however, the role of external capital is growing steadily(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ostaszewski, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000
 2. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000
 3. A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001
 4. R. Borowiecki, Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Secesja, Kraków 1993
 5. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005
 6. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 7. J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004
 8. A. Bielawska, Złota reguła, "Finansista" 2001, nr 2; zob. również T. Waśniewski, W. Skoczylas, Ocena sytuacji kapitałowo-majątkowej (układ poziomy), "Rachunkowość" 1993, nr 6
 9. J. Stępniewski, Diagnostyka księgowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Problemy Rachunkowości" 2001, nr 4
 10. Analiza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996
 11. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002
 12. S. Wilmańska-Sosnowska, Kredyt bankowy w strategii finansowania przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki, "Bank i Kredyt" 1994, nr 7
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu