BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - ujęcie behawioralne
Selected Determinants of Investment Decision on the Real Estate Markets - Behavioral Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 13-25, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ekonomia behawioralna, Decyzje inwestycyjne, Podejmowanie decyzji
Real estate market, Behavioral economics, Investment decisions, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę behawioralnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Decyzje te zazwyczaj podejmowane są w warunkach ryzyka i wymagają wnikliwej analizy, która przeprowadzana jest na podstawie dostępnych informacji. Specyfika rynku nieruchomości przejawiająca się w niskiej efektywności tego rynku i małej płynności inwestycji sprawia, że proces decyzyjny uczestników rynku jest skomplikowany, zagrożony wpływem heurystyk i wystąpieniem błędów poznawczych, a skutki decyzji są trudne do przewidzenia. Artykuł ma charakter przeglądowy i wskazuje na konieczność większej integracji nauki ekonomii behawioralnej i teorii rynku nieruchomości, co pozwala na lepsze zrozumienie zachowań uczestników rynku nieruchomości i może prowadzić do stworzenia nowych modeli zachowań inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the subject of behavioral determinants of investment decisions in real estate market. These decisions are usually made under conditions of risk and uncertainty, and so require careful analysis which is carried out on the basis of available information. The specifi city of the real estate market, as refl ected in the low effi ciency of the market and the low liquidity of investments, makes the decision-making process of market participants complicated, threatened by the infl uence of heuristics and cognitive biases. The effects of these decisions are diffi cult to predict. The article is a review and indicates the need for greater integration of science of behavioral economics and the theory of the real estate market, which allows a better understanding of the behavior of participants in the real estate market, and can lead to the creation of new models of investment behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Identifying Selected Behavioral Determinants of Risk and Uncertainty on the Real Estate Market, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 22, Iss. 2.
 2. Encyklopedia (1982), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Falkowski A., Tyszka T. (2003), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 4. Forgas J.P. (1995), Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM), "Psychological Bulletin", No. 117.
 5. Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Gibler K.M., Nelson S.L. (2003), Consumer Behavior Application to Real Estate Education, "Journal of Real Estate Practise and Education", Vol. 6, No. 1.
 7. Kłobukowska J. (2014), Zachowania inwestycyjne na rynku nieruchomości w świetle założeń ekonomii behawioralnej - problemy metodologiczne, "Pieniądze i Więź", nr 1 (62).
 8. Koźmiński A.K. (1978), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York.
 11. Kahneman D., Tversky A. (1973), Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, "Cognitive Psychology", nr 5 (2).
 12. Kahneman D., Tversky A. (1974), Judgment under uncertainty: heuristics and biases, "Science. New Series", Vol. 185.
 13. Podstawy ekonomii (1999), red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Psychologia ekonomiczna (2004), red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 16. Schloesser T., Dunning D., Fetchenhauer D. (2013), What a Feeling: The Role of Immediate and Anticipated Emotions in Risky Decisions, "Journal of Behavioral Decision Making", No. 26.
 17. Simon H. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics", No. 69.
 18. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa.
 19. Słownik wyrazów obcych (1980), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu