BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulska Dorota,Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Factoring as a Source of Financing Economic Ativities of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 153-161
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Faktoring, Finansowanie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Factoring, Financing enterprises, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,85% ogólnej sumy przedsiębiorstw w Polsce, wytwarzają prawie 50% produktu krajowego brutto i są miejscem pracy dla około 68% zatrudnionych1. Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania tego sektora gospodarki jest dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Fundusze i kapitały własne mają bowiem ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarczają do sfinansowania wszystkich potrzeb związanych z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa. Tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym zewnętrznym źródłem finansowania jest kredyt kupiecki (handlowy) i bankowy (głównie obrotowy). O ile jednak otrzymanie wydłużonego terminu płatności za dostawy zależy przede wszystkim od polityki kredytowej kontrahenta, o tyle zaciągnięcie kredytu bankowego wiąże się z długotrwałą procedurą badania wniosku i jest uwarunkowane posiadaniem przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, kosztami kredytu oraz możliwością ustanowienia zabezpieczeń o odpowiedniej wartości i jakości. Alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego źródłem finansowania działalności gospodarczej, zwłaszcza kontraktów krótko- i średnioterminowych, może być faktoring.(fragment tekstu)

The article is devoted to the issue of factoring. In the economic conditions obtaining in Poland factoring is numbered among relatively new sources of financing economic activities. Since it may finance supplies with deferred payment factoring is first of all an alternative for bank credit. At the same time it allows an enterprise to maintain financial solvency. In the article the essence, functions and the main kinds of factoring are presented. Also the costs of factoring as well as the enterprise's profits resulting from applying this form of financing economic activity(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001
  2. M. Bogin, M. Borkowski, Factoring for Future Success, "CMA Management" 2002, nr 7
  3. J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005
  4. M. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
  5. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  6. I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki: cesja, faktoring, dyskonto, forfaiting, sprzedaż publiczna i niepubliczna, Twigger, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu