BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Badanie wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów w Polsce - analiza statystyczna
The Research of Touristic Departure of Pensioner and Annuitants in Poland - Statistical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 347-359, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Emeryci
Tourism, Pensioners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Z licznych badań prowadzonych przez demografów i statystyków wynika1, że istnieje silna tendencja wzrostowa udziału populacji osób w wieku starszym w ogólnej liczbie ludności, nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach europejskich. Przyczyna tego zjawiska tkwi z jednej strony w wydłużaniu się przeciętnej długości trwania życia, a z drugiej zaś strony - w spadku liczby urodzeń. Starzejącemu się społeczeństwu towarzyszą zmiany zachodzące w strukturze popytu na towary i usługi. Jednym z aspektów tego zjawiska jest konieczność dostosowania podaży usług turystycznych dla tej grupy wiekowej. Profil demograficzny poszczególnych segmentów rynku turystycznego będzie w przyszłości wyraźnie różnicować ofertę usługową przedsiębiorstw turystycznych. Agencje turystyczne USA i Europy oraz rządy niektórych państw od wielu lat nie tylko obserwują zjawisko dominacji osób trzeciego wieku wśród uczestników ruchu turystycznego, ale podejmują także działania stymulujące wykorzystanie obiektów turystycznych przez seniorów poza sezonem turystycznym. (fragment tekstu)

The purpose of the article is the analysis of transitory pensioners and annuitants touristics departures (2-4 days, conj 1-3 nights). The research was carried out based on representative research result of individual transitory domestic departures in 2005 where pensioners and annuitants participated in. As investigative instrument was taken multidimensional analysis of correspondence. The results of research were presented in tridimensional area. The Ward's method was used in research due to bif number of variants of analyzed variables. This method has enabled assignment of coherence between variables variants. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, red. J. Kurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007
  2. Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu